22 juni 2021
torsdag, 29 april 2021 14:19

Hemsö bygger skånska idrottshallar

Skrivet av  

 

 


Idrottsanläggningen i Lund blir belägen i Sankt Larsparken på Hemsös fastighet Klostergården 2:9. Anläggningen får en uthyrningsbar yta på 4.600 kvm.

 

 

 

 I området Vikhem i Staffanstorp utvecklar Hemsö den andra idrottsanläggningen med tillhörande padelhall och gym med en uthyrningsbar yta på 4.300 kvm.


Hemsö startar ett pilotkoncept och utvecklar två fullskaliga idrottshallar med tillhörande gym i Lund och Staffanstorp.  Den totala investeringen uppgår till cirka 230 Mkr. Hmsö har tecknat 10-åriga hyresavtal med Nordic Wellness.

Idrottsanläggningen i Lund
blir belägen Sankt Larsparken på Hemsös fastighet Klostergården 2:9, som idag är fylld med utbildnings- och vårdverksamheter. Anläggningen får en uthyrningsbar yta på 4.600 kvm och idrottshallen kompletteras med verksamhetslokaler, padelhallar och gym.

I området Vikhem i Staffanstorp utvecklas den andra idrottsanläggningen med tillhörande padelhall och gym med en uthyrningsbar yta på 4.300 kvm. Anläggningen blir ett komplement till Hemsös pågående byggnationer av grundskola för Internationella engelska skolan och Kunskapsförskolan. Idrottshallen blir fullskalig och hyrs primärt ut till Internationella engelska skolan och Kunskapsförskolan som har behov av en idrottshall, men även till föreningar under kvällar och helger.

– Det här är ett nytt koncept som vi genomför då det blir en privat aktör som driver både idrottshall och egen verksamhet som padel och gym. Tanken är att idrottshallen ska användas av skolorna på dagtid och utnyttjas av föreningar, företag och privatpersoner på kvällstid. Det blir en ekonomiskt hållbar lösning som dessutom bidrar till ett tryggt och levande område på kvällar och helger, säger Robert Cardell, projektutvecklare för Hemsö.

– Fysisk aktivitet har väldokumenterade hälsofrämjande och förebyggande effekter. Vi är därför glada att vi nu, genom denna satsning, kan ge fler Lundabor ännu bättre förutsättningar att utöva idrott och motion, säger Christian Gehrmann, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun.

Idrottshallen i Lund planeras i tre plan plus 1.900 kvm parkeringsyta på bottenplan. De publika verksamheterna öppnar byggnaden och bidrar till en välkomnande entré till Sankt Larsområdet. Anläggningen i Staffanstorp planeras i två plan med gym och idrottshall på plan ett och padelbanor på plan två.

– Vi är otroligt glada för den här satsningen inom idrott och hälsa. Det är två spännande projekt som i sin helhet bidrar positivt till den svenska folkhälsan, säger Magnus Wilhelmsson, vd för Nordic Wellness.

Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med ambition att erhålla Miljöbyggnad Guld för energianvändning.

Samarbetspartner för utveckling av konceptet samt uthyrning har varit Tam Retail.

Byggstart för Staffanstorp sker under tredje kvartalet 2021 och hallen beräknas vara klar till höstterminen 2022. Byggstart för Lund sker under fjärde kvartalet 2021 och hallen beräknas klart årskiftet 2022/2023.