1 juni 2023
torsdag, 29 april 2021 11:39

Joakim Efraimsson utses till vd för Wästbygg AB

Skrivet av 

 

 

 


Entreprenad- och projektutvecklingsverksamheten för Wästbygg Gruppens affärsområden Bostad och Kommersiellt, blev en en gemensam organisation i januari 2021. Joakim Efraimsson (bilden) har nu utsetts till vd för den sammanslagna verksamheten inom Wästbygg AB.

 

Han tillträder den 1 juni 2021 och han tar då också plats i koncernledningen. Jörgen Andersson, vd och koncernchef, som tillfälligt gått in som vd för Wästbygg AB, återgår i samband med detta till att helt fokusera på arbetet som koncernchef för Wästbygg Gruppen.

Joakim Efraimsson anställdes i Wästbygg 2010. I och med sin nuvarande roll som operativ chef för Bostad och genom sina tidigare positioner, har han samlat på sig en god kunskap om vår affär och våra interna processer.

– Det är väldigt roligt att få erbjuda Joakim tjänsten som vd för Wästbygg AB. Han har rätt kompetens och erfarenhet för att driva utvecklingen av affärsområdena Bostad och Kommersiellt vidare. Joakim är också väldigt uppskattad för sina goda egenskaper som ledare. Det känns extra bra att kunna utse en intern kandidat. Förutom att det visar att vår successionsplanering fungerar, så innebär det också att vi kan driva arbetet vidare utan en ny uppstartsfas, vilket är bra med tanke på att vi relativt nyligen slog ihop verksamheterna inom Wästbygg AB till en gemensam organisation, säger Jörgen Andersson, vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen.