Skriv ut denna sida
torsdag, 29 april 2021 11:27

Ny gymnasieskola till Fållan i Slakthusområdet

Skrivet av  

 

 


Visionsbild från parken Fållan i Slakthusområdet med den nya skolbyggnaden i söder och bergsryggen mot Lindevägen i bakgrunden som Atrium Ljungberg ska bygga. Illustration: Cedervall arkitekter

Fram till och med 8 juni 2021 pågår samråd för den nya gymnasieskola som ska byggas vid parken Fållan i nordvästra Slakthusområdet i södra Stockholm. Skolan ska inrymma 800 elever, och föreslås bli fem våningar hög med en takterrass och en välkomnande bottenvåning med hög transparens och sittkajer i fasaden.

Detaljplanen omfattar en ny gymnasieskola för cirka 800 elever i nordvästra delen av Slakthusområdet i anslutning till parken Fållan. Skolbyggnaden planeras få en till stor del genomsiktlig bottenvåning för att skapa både livfulla och trygga miljöer i och runt byggnaden. Atrium Ljungberg är byggaktör och arkitekter är Cedervall arkitekter. Gymnasieskolan i Slakthusområdet är den första nya gymnasieskolan som byggs i Stockholm på 37 år. Tensta gymnasium byggdes år 1984.


– Skolbyggnaden föreslås bli fem våningar hög där den översta våningen blir indragen två meter i alla riktningar. Byggnadens femte våning är nättare för att harmonisera med villabebyggelsen längs Lindevägen i väster, vilket även bidrar till att vi får möjlighet att erbjuda en takterrass i söderläge, säger stadsplanerare Stina Bäckström på stadsbyggnadskontoret. Delar av taket ska täckas med sedum (tjockbladiga låga växter) och ängsväxter för dagvattenhantering. Byggnaden får en varierad fönstersättning som tydligt vittnar om insidans moderna utbildningslokaler, och flörtar med de kulturhistoriska miljöerna i närområdet.

– En viktig del i utformningen av bottenvåningen får så kallade ”sittkajer” som skapas längs i markplanet. ”Sittkajerna” är bänkar integrerade i byggnadens fasad som inspirerats av Slakthusområdets karaktäristiska lastkajer och blir ett komplement till takterrassen högst upp i byggnaden, säger Stina Bäckström. Åt väst, mot det gångstråk som planeras längs med berget vid naturparken är fasaden indragen för att skapa extra yta för skolans cykelparkeringsbehov.

En tvärgata, Västra Gatan, ska bli en bilfri gata med plats för både aktiv och stilla samvaro. I gatans soligaste läge i väster planeras en föränderlig miljö över tid där möblering kan bytas ut över årstiderna.


Senaste från Redaktionen