5 augusti 2021
tisdag, 27 april 2021 16:06

Akademiska Hus säljer campus till Hemsö i Uppsala

Skrivet av  

 

 


Fastigheten Kronåsen 1:15, som Akademiska Hus säljer till Hemsö, består av 20 byggnader och utgör merparten av det så kallade ITC-området vid Campus Polacksbacken i Uppsala.
Akademiska Hus har tecknat avtal med Hemsö om försäljning av fastigheten Kronåsen 1:15 i Uppsala. Försäljningen sker till en köpeskilling som beräknas på ett underliggande fastighetsvärde om 714 miljoner kronor. Hemsö förvärvar Kronåsen 1:15  i centrala Uppsala för ombildning till skolverksamhet. Samtidigt har Hemsö vunnit en offentlig upphandling med Uppsala kommun och ett 10-årigt hyresavtal om 15.700 kvmtecknas med kommunen. Förvärvet av fastigheten sker till ett underliggande fastighetsvärde om 714 Mkrch den totala investeringen uppgår till cirka 1 Mdr kr.

Fastigheten Kronåsen 1:15 består av 20 byggnader och utgör merparten av det så kallade ITC-området vid Campus Polacksbacken. Efter genomförda projekt får fastigheten en uthyrbar yta om sammanlagt 28.300 kvm och campuset kommer att erbjuda skolplatser för cirka 2.400 elever. Området förhyrs i dagsläget till stora delar av Uppsala universitet. Med start under 2021 kommer universitetet att flytta verksamheten till nya lokaler som ägs av Akademiska Hus.


– Vi är mycket glada över att ha vunnit kommunens upphandling om ett hyresavtal för en ny gymnasieskola i Uppsala. Det innebär att vi kan påbörja projektet med att anpassa området och skapa ett attraktivt gymnasiecampus samt ny grundskola, säger Jonas Jalkander, projektutvecklare på Hemsö.

– Vi behöver fler skollokaler i Uppsala. Genom avtalet med Hemsö får vi en långsiktig och bra lösning. Gymnasieskolan Lundellska får nu större lokaler i det anrika regementsområdet samtidigt som deras nuvarande lokaler kan användas till annan skolverksamhet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya kommunala gymnasieskolan kommer att få moderna undervisningslokaler för 1.400 elever och projektet sker i två etapper, den första etappen för 800 elever blir klar sommaren 2023 och etapp två för 600 elever blir klar sommaren 2024. Hemsö tar även över ett annat projekt som innebär en ombyggnation för att skapa en ny grundskola, F-3, för 200 elever. Redan idag driver Academedia två gymnasieskolor för totalt 800 elever i en av byggnaderna på fastigheten.

– Fastigheten passar utmärkt för grund- och gymnasieskoleverksamhet. Vi anser att det är mer lämpligt att en fastighetsägare som har detta som fokusområde tar vid. Hemsö har siktet inställt på ett långsiktigt ägande med ett stort intresse av att bidra till områdets fortsatta utveckling, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus

Området där fastigheten ligger har en lång historia som går tillbaka till slutet av 1800-talet då det användes av militären. Den nuvarande bebyggelsen uppfördes i början av 1900-talet och är kulturminnesmärkt.

 

Hemsö utvecklar för närvarande skolprojekt som innebär att det skapas drygt 10.000 nya grund- och gymnasieplatser i Sverige, Finland och Tyskland. Utöver dessa planeras för ett tiotal skolprojekt som förväntas lanseras under 2021 och som skapar cirka 6.000 nya skolplatser.