21 juni 2021
måndag, 26 april 2021 12:00

Signatur bygger ut i centrala Malmö

Skrivet av  

 

 


Detaljplanen för Hyllie 9:5, nära Pildammsparken i centrala Malmö, medger konvertering och byggnation av upp emot 100 bostäder. Signatur Fastigheter avser dock att utnyttja fastighetens bottenplan till samhällsservice.
Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad har antagit en ny detaljplan för fastigheten Hyllie 9:5 belägen i tätbebyggt område nära Pildammsparken i centrala Malmö. Signatur Fastigheter förvärvade den aktuella fastigheten i slutet av januari och tillträdde densamma per den 31 mars. Detaljplanen medger konvertering och byggnation av upp emot 100 bostäder, Signatur Fastigheter avser dock att utnyttja fastighetens bottenplan till samhällsservice.

Det är mycket glädjande att detaljplaneprocessen redan nu är slutförd och att vi kan starta förädlingsarbetet. Ambitionen är att konvertera fastigheten, som idag inhyser utbildningsverksamhet, till tre våningsplan med ett 70-tal lägenheter samt göra plats för vård och omsorg i bottenplanet. Hyresintäkterna skulle därmed kunna mer än fördubblas från dagens nivå, till cirka 10 Mkr, säger Dan Astrén, vd för Signatur Fastigheter.

Signaturs Fastigheters expansionsstrategi bygger på att förvärva kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter. Fastighetsbeståndet har hittills under året ökat med cirka 28 procent och ambitionen är att nå ett fastighetsvärde om 2 Mdr kr under innevarande år. Signatur Fastigheters totala fastighetsbestånd uppgår för närvarande till cirka 1,2 Mdr kr.