21 juni 2021
fredag, 23 april 2021 16:21

Studio Stockholm Arkitektur utvecklar nytt i Gävle

Skrivet av  

 

 


Studio Stockholm Arkitektur ska utveckla åt Fastpartner ett område  om en bruttoarea på cirka 36.000 kvm i den nya stadsdelen Gavlehov.
Sedan år 2017 har Studio Stockholm Arkitektur haft uppdraget av Fastpartner att utveckla ett nytt område i Gävle motsvarande en bruttoarea på cirka 36.000 kvm. Området planeras för att fungera som en regional knutpunkt och därmed en viktig beståndsdel i kommunens vision om att etablera en ny stadsdel som länkar samman de yttre delarna av staden med city. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft.

– Det känns väldigt roligt att ha nått denna milstolpe. Tillsammans med Gävle kommun och Fastpartner har vi lyckats åstadkomma en nära på unik detaljplan och därmed skapat förutsättningar för att platsen ska bli just det nav vi har tagit sikte på sedan start, säger Camilla Nordgren, uppdragsansvarig arkitekt på Studio Stockholm.

Området som är under utveckling är beläget i den nya stadsdelen Gavlehov, mellan de stora sport- och idrottsanläggningarna i utkanten av stan – området Sätra, Stigslund och Gävle stadskärna. En viktig del i Studio Stockholms uppdrag har därför varit att tillvarata den befintliga profilen för närområdet och samtidigt möjliggöra för en ny självständig plats som lockar en bred målgrupp. Genom att koppla samman två tidigare separata stadsdelar blir det nya området också en viktig brygga i den sammantagna stadsbilden och sociala strukturer.

Detaljplanen, som vann laga kraft under fredagen, har fokuserat på att skapa ett aktivt och flexibelt område, något som projektnamnet tjugofyrasju illustrerar. Fördelat på fyra kvarter kommer området att erbjuda plats för ett stort och varierat utbud med handel, vård, för- och gymnasieskola, kontor samt bostäder. Till detta kommer också ett nytt hotell att etableras som del av det kommersiella segmentet och stadsfronten.

– Vi är oerhört förväntansfulla inför det fortsatta arbetet. Vi har velat skapa en dynamisk mötesplats där människor kan bo, leva och arbeta – varje dag, alla dagar – och nu blir nästa steg att se hur vi bäst nyttjar den potential som står till vårt förfogande, säger Fredrik Thorgren, regionchef Gävle, Fastpartner.

Studio Stockholm involverades redan tidigt i processen i och med att analys av platsen genomfördes. Sedan dess har man fungerat som strategisk rådgivare i definieringen av platsen, arkitekturen, innehållet och ekonomi samt i framtagning av DPL där en central aspekt i arbetet har varit att förena intressenternas vision för platsen som helhet.

– God kommunikation har verkligen varit nyckeln i det här projektet. På Studio Stockholm är vi måna om att våra projekt ska skapa värde, både idag och imorgon, och tack vare en god och transparent dialog med samtliga parter så har vi nu lyckats lägga grunden för ett av Gävles mest spännande områden, säger Camilla Nordgren.