Skriv ut denna sida
fredag, 23 april 2021 09:30

Oscar Properties köper för 930 Mkr av Kvalitena

Skrivet av  

 

 


Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Oscar Properties Holding har tecknat avtal med Kvalitena om att förvärva 16 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 930 Mkr med ett årligt driftnetto uppgående till cirka 60 Mkr. Förvärven finansieras genom en apportemission om 150 Mkr och till resterande del genom eget kapital och sedvanlig bank finansiering. Förvärvet är villkorat av finansiering. 

Transaktionen gäller 16 fastigheter i Helsingborg, Skellefteå, Skövde, Sundsvall och Umeå med flera orter som tillsammans inrymmer en uthyrningsbar area om cirka 100.000 kvm. De tre största hyresgästerna står för 45 procent av hyresintäkterna och avtalen för dessa har en genomsnittlig löptid på 10,8 år. Totalt uppgår hyresvärdet till cirka 70 Mkr årligen och merparten av hyresavtalen är så kallade triple net. Tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2021.

– Med dessa förvärv fortsätter vi den resa vi påbörjat och utökar portföljen med 16 attraktiva fastigheter på bra lägen runtom i landet. Det faktum att en så välrenommerad investerare som Kvalitena samtidigt ökar sitt ägande i Oscar Properties utgör ett bevis på att det finns ett stort förtroende för vår strategi i marknaden, kommenterar Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

– Genom denna affär så får Kvailtena en attraktiv plattformsinvestering i en fastighetsportfölj med betydande utvecklingspotential både i förvaltningsportföljen och i utvecklingsportföljen. Kvalitena ser investeringen i Oscar Properties som långsiktig och bedömer att kombinationen av en fin portfölj av kassaflödesgenererande fastigheter i kombination med spännande utvecklingsfastigheter ger Oscar Properties en bra balans med goda framtidsutsikter, säger Harald Pousette, vd för Kvalitena.

Oscar Properties har med detta förvärv sedan oktober 2020 förvärvat fastigheter till ett totalt marknadsvärde om cirka 4,2 Mdr kr med ett driftnetto om 253 Mkr.


Senaste från Redaktionen