Skriv ut denna sida
fredag, 23 april 2021 09:16

Fastator skapar JV-bolag och köper för 357 Mkr

Skrivet av  

 

 


Knut Pousette, vd för Fastator.
Som tidigare meddelats den 31 mars 2021 etablerade Fastator det helägda dotterbolaget Vivskä, ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med inriktning mot lager och lättindustri, med initialt 800 Mkr i kapital. Nu skapar Fastator ytterligare ett transaktionsintensivt fastighetsbolag.

Fastator har ingått avtal om att starta ett nytt joint venture-bolag. Fastator kommer att äga 50 procent och Broadgate Asset Management kommer att äga 50 procent. Broadgate Asset Management är verksamt på den nordiska marknaden med gedigen erfarenhet av värdeskapande fastighetsinvesteringar. Bolaget kommer driva den operativa verksamheten avseende transaktioner, förvaltning och hållbarhetsfrågor genom ett förvaltningsuppdrag.

Joint venture-bolaget har ambitionen att vara ett transaktionsintensivt fastighetsbolag, där Broadgate Asset Management arbetar aktivt med att identifiera och förvärva kommersiella kassaflödesfastigheter som efter utveckling och renodling passar in i Fastators innehavsbolag.

Joint venture-bolaget har tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Västerås och Umeå med ett totalt fastighetsvärde om 357 Mkr. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 35.000 kvm och totala hyresintäkter om cirka 30 Mkr.

– Fastators mål är att visa högre tillväxt än vad fastighetsmarknaden generellt presterar. Nu växlar vi upp förvärvstakten med kapital och transaktioner samt ytterligare ett samarbete. Det nya bolaget är tänkt att växa med minst en miljard kronor per år, kommenterar Knut Pousette, vd för Fastator.

Senaste från Redaktionen