Skriv ut denna sida
torsdag, 22 april 2021 15:07

Willhems fastighetsvärde steg till 46,4 Mdr kr

Skrivet av  

 

 


Mikael Granath, vd för Willhem.För helåret 2020 ökade Willhems intäkter till 2.374 Mkr (2.256), vilket innebar en ökning med 5,2 procent. Driftnettot steg till 1.487 Mkr (1.368), en ökning med 8,7 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,7 procent.

Marknadsvärdet på fastigheterna steg till 46.347 Mkr (40.075). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter ökade till 2.639 Mkr (2.619), vilket motsvarar 6,0 procent. Under år 2020 förvärvade Willhem fastigheter för totalt 2.405 Mkr (821).

Arbetet med ständiga förbättringar av servicen till hyresgästerna resulterade i en höjning av serviceindex med 2,3 procentenheter, från 79,1 till 81,4 procent, vilket är ett resultat av ett målmedvetet förbättringsarbete.

Willhem är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden och bibehåller det utmärkta ratingbetyget A- Stable Outlook från Standard & Poor’s. Den totala finansieringen uppgick till 27.058 Mkr, varav obligationer var 17.134 Mkr, certifikat 4.785 Mkr och banklån 5.139 Mkr.

Willhem har under året förvärvat och tillträtt 754 lägenheter i Malmö, Helsingborg och Stockholm samt nyproduktionsprojekt i Eskilstuna och Malmö med totalt 337 lägenheter.

Under året har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Hittills har Willhems verksamhet påverkats i begränsad omfattning. Bolagets exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att Willhem i dagsläget bedömer att pandemin får begränsad påverkan på bolaget.Senaste från Redaktionen