5 augusti 2021
onsdag, 21 april 2021 17:49

K-Fastigheter köper av Kungsleden i Barkarbystaden

Skrivet av 

 

 

 


På fastigheten Järfälla Veddesta 2:65., markerat med rött, planerar K-Fastigheter att bygga cirka 400 hyresrätter.K-Fast Holding AB har ingått avtal med Kungsleden om förvärv av fastigheten Järfälla Veddesta 2:65. Affären sker genom bolagsöverlåtelse och är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft senast den 31 december 2025. K-Fastigheter planerar att bygga cirka 400 hyresrätter på fastigheten.

Underliggande totalt fastighetsvärde uppgår till cirka 259 Mkr och förväntad bruttoarea (BTA)  är drygt 32.000 kvadratmeter.

– Detta blir ett betydande projekt för K-Fastigheter i Stockholmsområdet. Vi bedömer att investeringen uppgår till cirka 975 Mkr och marknadsvärdet vid färdigställande uppgår till 1.350 Mkr, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fast Holding AB.

– Vi ser fram emot att arbeta med vårt projekt i Barkarbystaden, ett stort område där upp till 50.000 nya invånare ska skapa sina hem. Lägenheterna i våra egenutvecklade Lamellhus kommer att byggas i ett attraktivt område med närhet till såväl kommunikation som natur, handel och service, säger Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling. Säljaren ska driva arbetet med detaljplanen och vi har målet att bygga 400 lägenheter i två etapper, den första med start under 2022 och den andra med start året därpå.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 259 Mkr, baserat på 8.001 kr per kvadratmeter BTA ovan mark. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa. K-Fastigheter tillträder samtliga aktier i Kommstart 3161 AB, ägare till Järfälla Veddesta 2:65, vid lagakraftvunnen detaljplan, vilket bedöms ske i det fjärde kvartalet 2021.

Christian Karlsson, Advokatfirman VICI
, har agerat rådgivare till köparna och rådgivare till på säljarsidan har varit Brick Advokat.