21 juni 2021
måndag, 19 april 2021 09:42

Castellum säljer till Genesta för 1,06 Mdr

Skrivet av 

 

 

 


Med sitt 80 meter höga torn är Ferring/Neroport ett landmärke och en av de högsta byggnaderna i Danmark. Fastigheten ligger i Ørestad, mittemellan citykärnan och Köpenhamns flygplats. ). Total uthyrbar area: 32.477 kvm inklusive garage och ekonomisk uthyrningsgrad: cirka 34 procent när Ferring flyttat ut.

Castellum har ingått avtal med Genesta om att sälja fastigheten Sundby Overdrev på adressen Kay Fiskers Plads 9-11 i Köpenhamn. Köpeskillingen 778 MDKR, cirka 1,06 Mdr kr, är i nivå med senaste värdering i Q4 2020.

– Fastigheten har varit i Castellums ägo sedan förvärvet av Norrporten och gett en bra avkastning under dessa fem år. När fastigheten nu blir nästan helt vakant väljer vi att sälja och investera i andra kontors- och logistikfastigheter via nyproduktion och förvärv. Vår strategi att växa i Norden och tillväxtmarknader som Köpenhamn ligger fast, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

Castellum är en av Nordens största aktörer inom kontor och lager/logistik. Kvar i portföljen i Köpenhamn finns kontor och logistikfastigheter till ett värde av 4 miljarder danska kronor, cirka 5,44 Mdr kr,

Affären i korthet
Castellum säljer fastigheten Kay Fiskers Plads 9-11, 2300, Köpenhamn S. Försäljningspris netto: 778 miljoner danska kronor efter avdrag för uppskjuten skatt och kostnader på cirka 45 miljoner danska kronor. Frånträdesdag: 1 juli 2021. Hyresvärde: cirka 65 miljoner danska kronor. Ekonomisk uthyrningsgrad: cirka 34 procent (när Ferring flyttat ut). Total uthyrbar area: 32.477 kvm inklusive garage. Adress: Kay Fiskers Plads 9 och 11, 2300 Copenhagen S .Köpare: Genesta (GNRE Fund lllDenmark BidCo lApS).

Med sitt 80 meter höga torn är Ferring/Neroport ett landmärke och en av de högsta byggnaderna i Danmark. Fastigheten ligger i Ørestad, mittemellan citykärnan och Köpenhamns flygplats och drar nytta av utmärkta kommunikationer med tunnelbanan och regionaltåget rätt utanför dörren.

När den nuvarande ankarhyresgästen Ferring Pharmaceuticals flyttar ut startar Genesta en omfattande renovering. I kombination med det utmärkta läget blir fastigheten en modern och attraktiv produkt på hyresgästmarknaden.

– Den här unika fastigheten har stort potential. Genesta vill skapa något som verkligen tillgodoser kontorshyresgästers nya och förändrade behov, kommenterar David Neil, vd för Genesta.