Skriv ut denna sida
måndag, 19 april 2021 09:20

Grand Hôtel i Stockholm säljs för 3,6 Mdr kr

Skrivet av 

 

 

 


Grand Hôtels huvudbyggnad med nyrenoverad fasad år 2018.

 

 


Vecturas fastighet Forskaren kommer att omfatta 24.000 kvm för ett nytt innovationscenter inom life science i Hagastaden, som beräknas stå klart för inflyttning årsskiftet 2023/2024. Vectura kommer att fokusera ytterligare på bolagets kärnverksamhet samhällsfastigheter och kontor samt frigöra kapital under gynnsamma marknadsförhållanden för att finansiera planerad expansion.


Vectura säljer fastigheten Grand Hôtel i Stockholm. Avyttringen sker i samband med att Vecturas ägarbolag Patricia Industries, en del av Investor AB, har ingått avtal om att sälja Grand Group och fastigheten Grand Hôtel till FAM AB. Transaktionsvärdet för fastigheten Grand Hôtel uppgår till cirka 3,6 Mdr kr och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2021. Köparen FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Vectura kommer att fokusera ytterligare på bolagets kärnverksamhet samhällsfastigheter och kontor samt frigöra kapital under gynnsamma marknadsförhållanden för att finansiera planerad expansion.

– Vi ser försäljningen som en möjlighet att renodla vår portfölj och öka den ekonomiska flexibiliteten för fortsatt tillväxt inom våra fokusområden samhällsfastigheter och kontor. Idag investerar vi cirka 4 miljarder i våra pågående projekt och hoppas kunna accelerera än mer. Vi fortsätter att utveckla för långsiktig förvaltning och ser samtidigt positivt på ytterligare förvärvsmöjligheter. Vi har de senaste åren stärkt organisationen och rekryterat för fortsatt tillväxt, säger Joel Ambré, vd för Vectura.

Idag gör Vectura omfattande kontorssatsningar med koppling till life science. En stor satsning är Forskaren som blir ett nytt life-science center i centrala Hagastaden där forskning, vård och näringsliv möts. Tillsammans med NextStep utvecklar Vectura GoCo Health Innovation City i Mölndal som blir ett innovationskluster i syfte att accelerera svensk hälsoinnovation. I nuläget pågår även omvandlingen av Bromma sjukhus till ett vitaliserat vård- och omsorgshus inom segmentet samhällsfastigheter.

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Vi verkar inom segmenten samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter och utvecklar vård- och omsorgsboenden, vårdfastigheter, kontor och hotell för eget ägande. Vårt fastighetsbestånd består av fastigheter som bär på ett rikt kulturhistoriskt arv, moderna och nyproducerade fastigheter till innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor.

Marcus Wallenberg är styrelseordförande i FAM. Jacob Wallenberg är styrelseordförande i Investor.

Säljarens Vecturas styrelseordförande är Mats Wäppling. Övriga ledamöter i Vectura är Gustaf Hermelin, Bo Liffner och Katarina Mellström.

Historik Grand Hôtel
Fransmannen Jean-François Régis Cadier fick uppdraget att fundera på ett nytt exklusivt storhotell i Stockholm. Som arkitekt valde han Axel Kumlien. De första ritningarna var klara i februari 1872. Byggarbetena utfördes av byggmästaren Hans Jacob Hallström och påbörjades i mars 1872. På försommaren 1874 kunde hotellet ta emot de första gästerna.

År 1889 förvärvades det närliggande Bolinderska palatset som införlivades med hotellet och tio år senare 1899 påbyggdes hotellet och fick en ny fasad.År 1909 tillkom Grand Hôtel Royal med Vinterträdgården, byggt som ett annex till det ursprungliga hotellet under Wilhelmina Skoghs ledning. År 1926 genomfördes en om ombyggnad och modernisering där byggnaden fick en fasad utformad av arkitekten Ivar Tengbom.

Efter andra världskriget, då resandeströmmen till Sverige tog fart på allvar, fattade Marcus Wallenberg intresse för hotellbranschen. Han började med att köpa 50 procent av aktiestocken i Carlton Hotell. Hans nästa stora hotellinvestering blev Grand Hôtel då han den 1 januari 1968 via Carlton Hotell förvärvade hotellet. Nyheten blev en smärre sensation att det ”lilla” hotellet Carlton skulle gå in som ägare, med stor oro bland hotellets personal. Faran över blåstes dock när det kom framkom att det var Marcus Wallenberg som låg bakom det hela. Marcus Wallenberg blev vid övertagandet hotellets styrelseordförande.

Senaste från Redaktionen