22 juni 2021
torsdag, 15 april 2021 10:57

Signatur köper tre bostadsfastigheter i Eslöv

Skrivet av 

 

 

 


Det finns potential till standardhöjande renoveringar i de lägenheter som Signatur köper i Eslöv samt möjligheter att konvertera lokalyta till nya lägenheter.


Signatur Fastigheter har förvärvat tre fastigheter i centrala Eslöv med en total uthyrbar yta om drygt 5.200 kvm, varav omkring tre fjärdedelar utgörs av lägenheter och resterande del av kommersiella lokaler. Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 91,5 Mkr, motsvarande cirka 17.600 kr/kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 6,1 Mkr per år med ett bedömt driftnetto om 4,1 Mkr. Tillträde sker per omgående.

– Vi är mycket nöjda med förvärvet av dessa tre fastigheter centralt belägna i en ort med goda kommunikationer. Det finns potential till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt till att konvertera lokalyta till nya lägenheter. Affären ska ses som en komplettering till vårt befintliga bestånd med bra belägna fastigheter i Öresundsregionen och ger oss ytterligare synergier i förvaltningen. Transaktionen matchar därmed vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter, och är ett led i vår expansion med ambitionen att nå ett fastighetsvärde om 2 miljarder under året, säger Dan Astrén, vd för Signatur Fastigheter.

Finansiering sker via egna medel och banklån. Efter tillträdet av de aktuella fastigheterna uppgår Signaturs fastighetsbestånd till cirka1.200 Mkr.

– Vi arbetar för närvarande med ett antal potentiella förvärv där vi kan ta oss an oslipade diamanter i form av fastigheter med miljömässiga, ekonomiska eller sociala brister som vi kan förädla över tid, säger Dan Astrén.