22 juni 2021
torsdag, 15 april 2021 10:24

SBS köper long-stay hotell i Bromma för 300 Mkr

Skrivet av 

 

 

 


Long Stay Hotel i Bromma har en total uthyrningsbar area om cirka 7.000 kvm och består idag av 182 mindre lägenheter med eget badrum samt kök eller kokvrå. I fastigheten finns gemensamma ytor där de boende kan umgås eller studera, ett gym samt en restaurang.


Studentbostäder i Sverige AB, SBS, har  ingått avtal om att förvärva bolaget Estea Delfinen PropCo AB innehållandes tomträtten till fastigheten Akka 10 från Estea. Fastigheten är belägen i Bromma nära Alviks tunnelbanestation. Fastigheten har ursprungligen nyttjats för studentboende men drivs idag som long-stay hotell och är fullt uthyrd till Forenom Group Oy. Fastigheten har en total uthyrningsbar area om cirka 7.000 kvm och består idag av 182 mindre lägenheter med eget badrum samt kök eller kokvrå. I fastigheten finns gemensamma ytor där de boende kan umgås eller studera, ett gym samt en restaurang. Fastigheten har idag ett hyresvärde om cirka 15 Mkr.

Förvärvet finansieras genom bankfinansiering och en riktad nyemission av aktier i SBS till säljaren Estea. Den preliminära köpeskillingen, inklusive lösen av koncernskuld, uppgår till totalt cirka 93,9 Mkr varav cirka 8,9 Mkr erläggs kontant och 85 Mkr erläggs genom en emission av nya aktier i SBS. Aktierna ska emitteras till en teckningskurs motsvarande SBS volymviktade genomsnittskurs på Nasdaq First North Premier under de 20 dagar som närmast föregår tillträdesdagen.

Tillträdesdagen är preliminärt den 1 juni 2021.

– SBS är ett tillväxtbolag som nu gör sitt tredje förvärv sedan årsskiftet och bolaget har i stort sett fördubblat sitt fastighetsvärde varje år sedan 2018. Vi bevakar ständigt marknaden efter lönsamma förvärv som kan komplettera vår befintliga portfölj. Akka 10 bidrar med ett stabilt kassaflöde från start och spännande utvecklingsmöjligheter på sikt, kommenterar Sofia Folstad, finans- och transaktionschef för Studentbostäder i Sverige.

– Vi har jobbat med utveckling av den här fastigheten under de senaste åren och vi lämnar nu över till SBS. Fastigheten passar väl in i SBS portfölj och som ny aktieägare i SBS ser vi nu fram emot att följa den fortsatta utvecklingen av fastigheten och bolaget, kommenterar Johan Eriksson, vd för Estea AB.