Skriv ut denna sida
tisdag, 13 april 2021 19:46

CW: Flexibla kontorstrender i fokus i ny rapport

Skrivet av 

 

 

 


Tre medarbetare på Cushman & Wakefield. Från vänster: Hanna Käck – Valuation & Strategic Advisory, Marie Cronström – Deputy Head of Sweden samt Head of Occupier Services och Staffan Dahlén, Head of Strategic Advisory på Cushman & Wakefield.


FI senaste Office Snapshot Sweden Q1 2021 presenterar Cushman & Wakefield aktuell kvartalsdata och trender för kontorsmarknaden i städer över hela Sverige med specialfokus flexibla kontorslösningar.

Cushman & Wakefield lanserar senaste upplagan av kontorsrapporten Office Snapshot Sweden Q1 med temat flexibla kontorslösningar. Nya förutsättningar för kontorsarbete skapas i och med pandemins framfart, där både cykliskt ekonomiska och strukturella beteendemässiga förändringar påverkar efterfrågan på kontorslokaler genom hyresgästers nya lokalstrategier. Det har gått ett år sedan det första utbrottet med COVID1-19, och vissa hyresgäster vill minska sina kontor. En risk med den strategin är att företagen sitter för trångt när anställda återvänder efter det speciella år som varit.

När behovet av expansion ökar igen kan det vara en utmaning att hitta lämpliga kontorslokaler när vakansen fortsätter att ligga på en låg nivå. Faktorer så som kortsiktigt aktuella kontorshyresbeslut, mognade digitala vanor samt nya beteendemönster öppnar för hybridlösningar och flexibla kontor som komplement till det traditionella kontoret.

Marie Cronström
– Deputy Head of Sweden samt Head of Occupier Services på Cushman & Wakefield säger
– Under året har flera av oss arbetat på distans hemifrån vilket resulterat i mer flexibelt och digitalt arbete än tidigare. Allt tyder på att vi fortsatt kommer göra det till viss del och det påverkar därmed hur vi kommer att nyttja kontoren. Arbetsmiljöerna blir mer flexibla där kontor blir mer utav en plats för samverkan och sociala möten. För att ytterligare skapa flexibilitet är coworking och hybridlösningar bra komplement som vi ser kommer nyttjas av fler företag.

Under det första kvartalet bedömer Cushman & Wakefield att primeyielder och hyror fortsätter att ligga stabilt, nu på nivåer likt före pandemiutbrottet. Vakansgraden ligger stabil för Stockholm CBD på knappa 4,5 procent och Malmö på 6,5 procent, i Göteborg har den dock justerats upp något (från 4 procent till 4,5 procent). Intressant är att vakansnivåerna i citynära områden i Stockholm med en hög andel av nyproducerade kontor erfarit en ökad uthyrning under det senaste kvartalet med därtill hörande vakansnivåer som skiftat nedåt. Ytor tillgängliga för andrahandsuthyrning i Stockholm CBD ligger fortsatt stabilt kring 30 procent.

Tidigare var det främst frilansare, nystartade och små till medelstora företag som var användare av flexibla kontorslösningar. I takt med att kunskapen kring konceptet ökar och fördelarna blir tydligare så blir nu också fler och större hyresgäster intresserade. Globala hyresgäster använder medlemskap för medarbetare för att komplettera affärsbehov för specifika enskilda projekt, event eller som kreativa miljöer för vissa avdelningar.

Hanna Käck – Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger:
– Coworking har länge varit samlingsnamnet för flexibla kontorslösningar där hyresgästen smidigt kan disponera ytor efter sitt nuvarande behov. I rapporten identifierar Cushman & Wakefield istället fyra olika typer av flexibla kontorslösningar: kontorshotell, coworking, hybridlösningar och flexibla hyreskontrakt. I och med detta går det tydligt att skilja koncepten åt då de bland annat har olika utformning och målgrupp.

Flexibla kontorslösningar har funnits på marknaden i många år där kontorshotell länge varit ett alternativ. Idag finns även coworking och hybridlösningar. Just hybridkontoren är den typ som växer snabbast till ytan. Här erbjuds en blandning av privata kontor och gemensamma ytor. Tillväxten hos specifikt hybridlösningar har tagit fart både i Europa och Sverige med expanderande företag.

Staffan Dahlén
, Head of Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger:
– Svenska fastighetsägare har varit aktiva och skapat egna koncept för flexibla kontorslösningar. 15 procent av de flexibla ytorna drivs idag av fastighetsägarna själva, vilket är unikt för Sverige. Den totala flexibla ytan i Stockholm CBD uppgår nu till 150 000 kvm, vilket motsvarar 8 procent  av kontorsstocken och där vi ser en tillväxt framöver i framförallt hybridkoncepten, med både öppna gemensamma ytor och privata kontorsdelar.”

Om Office Snapshot Sweden
Office Snapshot Sweden innehåller uppdaterad marknadsinformation för kontorsmarknaden med Cushman & Wakefields syn på hyres- och investeringsmarknaden i hela Sverige. Rapporten släpps kvartalsvis och ger möjlighet att på nära håll följa utvecklingen på kontorsmarknaden. I rapporten presenterar Cushman & Wakefield aktuella kvartalsdata och trender för kontorsmarknaden i storstadsregioner över hela Sverige, där särskilt fokus ligger på delmarknader i Stockholm, Göteborg och Malmö. Cushman & Wakefield har nyttjat hela bolagets erfarenhet och kompetens för att ta fram en väl underbyggd kontorsmarknadsrapport som grund för beslutsfattande för aktörer i branschen.

Senaste från Redaktionen