Skriv ut denna sida
tisdag, 13 april 2021 12:03

White: Grönt ljus för Motalas nya landmärke

Skrivet av 

 

 

 


Projektet Facklan i Motala omfattar ett nytt bostadshus med 64 hyreslägenheter i storlekarna 1,5–4 rum och kök med inglasade balkonger. Huset uppförs i 15 våningar.


Nu har bygglovet gått igenom för Facklan – det nya bostadshus som ska stärka Motalas norra stadsdelar. Det som tidigare var några undanskymda närbutiker och outnyttjat grönstråk markeras med ett högt bostadshus med vattenutsikt som bidrar till ett levande lokalcentrum och en utvecklad park. Gestaltningen står White Arkitekter för och det är NCC som bygger.

Projektet Facklan och omfattar ett nytt bostadshus med 64 hyreslägenheter i storlekarna 1,5–4 rum och kök med inglasade balkonger. Huset uppförs i 15 våningar och redan från våning sju får de boende utsikt över Vättern. På plan 14 och 15 skapas lokaler med egen entréhiss, som exempelvis kan hyras ut till en bistroverksamhet.

Uppdraget att komplettera ett bostadskvarter från 50-talet med nya tillgänglighetsanpassade lägenheter växte till att bli ett nytt landmärke som kan stärka stoltheten och nybyggarandan i Vätterns sjöstad. Kronan på verket och det som kommer att få det nya huset att symboliskt lysa som en fackla är cafélokalen högst upp.

De viktigaste aspekterna i gestaltningsarbetet har varit att utforma bostäder som tar tillvara på det fantastiska läget med utsikt över Vättern, Motalas historiska stadskärna och Motala ström och samtidigt skapa en byggnad som fungerar i och bidrar till den befintliga närmiljön.

– Jag är väldigt glad att projektet genomförs med tegelfasader. Georg Varhelyis femtiotalslameller i gult tegel får med höghuset en ny kompis som inte är så främmande som man först kan tänka. Efterkrigstidens modernistiska bostadsområden var ofta utformade med en hög byggnad i centrum och så blir det nu i efterhand även här. Ambitionen har varit att gestalta en dominerande byggnad som upplevs som slank och självklar i stället för stor och klumpig, säger Anders Ejdeholt, ansvarig arkitekt på White i Örebro.

White har arbetat med projektet från första skiss till bygghandling och bistått Bostadsstiftelsen Platen genom hela planarbetet i en så kallad byggherredriven detaljplan. Genom den rollen har White kunnat samordna den komplexa och politiskt högintressanta planprocessen och tagit fram förslag, öppet diskuterat och analyserat olika vägval i projektet i samverkan med Motala kommun, Bostadsstiftelsen Platen och NCC. White står även för landskapsgestaltning och belysningskoncept.

– Resultatet av ett projekt av den här storleken bygger alltid på ett gott samarbete mellan många olika parter. Det är sådana här seriösa och engagerade fastighetsägare och byggare vi arkitekter drömmer om. Respekt, arbetsglädje och ett väldigt fint hus! säger Anders Ejdeholt. Projektet går under namnet Facklan och omfattar ett nytt bostadshus med 64 hyreslägenheter i storlekarna 1,5–4 rum och kök med inglasade balkonger. Huset uppförs i 15 våningar och redan från våning sju får de boende utsikt över Vättern. På plan 14 och 15 skapas lokaler med egen entréhiss, som exempelvis kan hyras ut till en bistroverksamhet.

Senaste från Redaktionen