Skriv ut denna sida
måndag, 12 april 2021 11:18

Fojab ritar stationsstaden i Karlshamn

Skrivet av 

 

 

 


Stationstorget i Karlshamn blir en knutpunkt för både boende och resenärer.


Vid stationen i Karlshamn ska en helt ny stadsdel ta form. Nya stationsstaden kommer att rymma runt 500 bostäder och Fojab har gjort ett stadsutvecklingsprogram för hela området. Nu har kommunstyrelsen gett klartecken till detaljplanering av etapp 1.

– Karlshamn är till stora delar en välbevarad rutnätsstad med fina miljöer. Den fysiska stadsbilden är uppbyggd av raka, parallella gator som bildar kvarter med tydliga in- och utsidor och härligt grönskande innergårdar. I arbetet med nya stationsstaden har vi utgått från gaturummets bestämda hierarki och varit noga med att ansluta till den befintliga bebyggelsen på ett respektfullt sätt, säger Magdalena Hedman, ansvarig arkitekt på Fojab.

– Det här är en otroligt viktig plats, den ligger centralt men känns idag ganska avsides. Nu binds staden ihop på ett bra sätt. Det är lite som ett sår som läks, säger Emina Kovacic, stadsbyggnadschef och stadsarkitekt i Karlshamn.

Omkring 500 bostäder planeras, allt från radhus till olika typer av flerbostadshus. I området kommer också att finnas publika verksamheter som ska bidra till att vitalisera stadsdelen alla tider på dygnet.

– Min förhoppning är att det ska bli en tryggare plats, med fler människor som rör sig i området både dagtid och kvällstid. Fojab har lyckats väldigt bra med att arbeta i olika skalor och olika typer av bebyggelse. Vi får en stadsdel som attraherar många olika människor, det är bra ur ett socialt perspektiv, säger Emina Kovacic.


I nära samarbete med Karlshamns kommun, Trafikverket och Blekingetrafiken har en ny trafiklösning tagits fram och stort fokus har legat på att skapa en bra bytespunkt för kollektivtrafik och hållbara trafikslag. Det ska vara lätt för alla resenärer att byta mellan tåg och buss, och en pendlarparkering med enkel access till stationen planeras.

– Karlshamns höga ambition är imponerande. Nya stationsstaden kommer inte bara att bli en hållbar och trivsam stadsdel, utan även en plats som har sin tydliga förankring i Karlshamns unika karaktär och identitet. Här balanseras olika intressen på ett fantastiskt sätt och det är precis det som bra stadsplanering ska handla om. Målsättningen är tydlig: Nya stationsstaden ska vara en stadsdel där både nya och äldre Karlshamnsbor kan trivas, säger Magdalena Hedman.

Fakta
Projekt: Nya stationsstaden, Karlshamn. Omfattning: Cirka 10 hektar. Kontor, service, cirka 500 bostäder. Status: Arbete med detaljplan inleds. Ansvarig arkitekt: Magdalena Hedman. Beställare: Karlshamns kommun.


Senaste från Redaktionen