9 maj 2021
måndag, 12 april 2021 10:44

Skanska bygger i Trondheim för 770 Mkr

Skrivet av 

 

 

 


Skanska bygger för Trondheim skolor 14.800 kvm för cirka 1.000 elever totalt. Foto: Knudsen Arkitektkontor AS

 


Skanska planerar ett rehabiliteringscenter
med 72 korttidsplatser om cirka 10.000 kvm i fyra våningar.

 

 

Då Skanska bygger Nidarvoll skolor i Trondheim, inkluderar det en multiarena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skanska bygger skolor med multiarena och rehabiliteringscenter i Trondheim, Norge, för 781 MNOK, cirka 770 Mkr.

Skanska har tecknat avtal med Trondheims kommun om att bygga Nidarvoll skolor, en multiarena tillhörande skolan samt ett rehabiliteringscenter. Kontraktet inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2021.

Skolorna, för årskurs 1-7 och 8-10, kommer att få en yta om cirka 14.800 kvadratmeter för upp till totalt 1.000 elever totalt. I rehabiliteringscentret, på cirka 10.000 kvm över fyra våningar, planeras 72  korttidsplatser för rehabilitering samt tillhörande utbildnings- och kontorslokaler.

Projektet har mycket höga hållbarhetsambitioner. Solcellspaneler och ett gemensamt energicenter kommer att fördela el mellan byggnaderna samtidigt som det optimerar förbrukningen och producerar el för att säkerställa låg energianvändning.

Bygget av rehabiliteringscentret är planerat att starta i juni 2021 och vara klart i april 2023. Byggstarten för skolorna och multiarenan planeras till september 2021 och de kommer att vara färdigställda i november 2023.