Skriv ut denna sida
fredag, 09 april 2021 10:52

Sturecompaniet får ej ut ”pandemiförsäkring”

Skrivet av 

 

 

 


Sturecompaniet i Stockholm, ingår  i Stureplansgruppen som ägs av Petter Stordalen till 40 procent och till 50 procent av Vimal Kovac. Publikbild från Facebook.


Sturecompagniet, som ingår i Stureplansgruppen, och som delägs av Petter Stordalen till 40 procent och till 50 procent av Vimal Kovac, hade tecknat en ”pandemiförsäkring” år 2020, men bolaget får inte ut några försäkringspengar trots att nattklubben tvingades stänga på grund covid-19 den 25 mars 2020, rapporterar Realtid.

När corona-viruset började spridas för ett drygt år sedan beslutade Folkhälsomyndigheten att det inte fick förekomma trängsel på restauranger och att besökare endast fick äta och dricka sittandes vid bord eller ta med maten för avhämtning.

 

Beslutet trädde i kraft 25 mars 2020. Sturecompagniet ansåg sig därmed tvingade att stänga. Enligt domstolsdokument har nattklubben hållit stängt i sin helhet sedan 25 mars 2020 med undantag av tre helger då begränsade delar av verksamheten varit öppen.

Den 8 april 2020 anmälde Sturecompagniet ett försäkringsfall till Gjensidige. Några dagar senare meddelande försäkringsbolagets skadeavdelning att försäkringen inte kunde tas i anspråk. I det läget valde Sturecompagniet att stämma Gjensidige i domstol.

Gjensidige hävdar å sin sida att Folkhälsomyndighetens beslut inte utgör något ”myndighetsingripande”, vilket krävs för att försäkringen ska gälla.

”Enligt punkten 5 i Epidemiavbrottsförsäkringen är endast avbrott till följd av myndighetsingripande med stöd av smittskyddslagen (2004:168), eller livsmedelslagen (2006:804) täckta av försäkringen”, hävdar Gjensidige i sitt svaromål.

Enligt försäkringsbolaget har Sturecompagniet inte förbjudits att driva sin verksamhet på det sätt som krävs.Gjensidige menar också att Sturecompagniets beslut att stänga ned hela sin verksamhet är ”ett eget beslut, sannolikt föranlett av ekonomiska skäl”.

DLA Piper
, som företräder Sturecompagniet, har tre veckor på sig att överklaga domen.


Senaste från Redaktionen