Skriv ut denna sida
fredag, 09 april 2021 09:17

John Mattson köper vid kaj i Finnboda, Nacka

Skrivet av 

 

 

 


Fastigheten Sicklaön 37:46 är belägen vid kajkanten i Finnboda, Nacka. På fastigheten finns en byggnad från 1920-talet om 1.400 kvm uthyrbar area, idag uthyrd som kontor. Planområdet för Sicklaön 37:46 i Nacka angränsar till Finnboda hamn i öster, kajen mot Strömmen i norr, äldre tjänstemannavillor i väster och parkeringsyta i söder. Söder om Östra Finnbodavägen ligger Finnbodaberget Seniorboende.


John Mattson har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Sicklaön 37:46 i Nacka.  Säljare är SLG international AB. Förvärvet är John Mattsons första i Nacka kommun.

Fastigheten Sicklaön 37:46 är belägen vid kajkanten i Finnboda, Nacka. På fastigheten finns en byggnad från 1920-talet om 1.400 kvm uthyrbar area, idag uthyrd som kontor. Fastigheten har även en byggrätt där John Mattson planerar att utveckla bostäder.

I anslutning till Finnboda ligger Henriksdal, ett av Nackas utvecklingsområden. Här planeras för upp till 1.900 nya bostäder samt övriga verksamheter. Totalt inom visionen för Nacka kommun är målet att 14.000 nya bostäder och 10.000 arbetsplatser ska stå klara 2030. Nacka blir en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken då tre nya tunnelbanestationer kommer att byggas i Sickla, Järla och Nacka Forum i samband med den stora tunnelbaneutbyggnad som pågår i Stockholm.

– Det är roligt att vi nu även har etablerat oss i Nacka, en kommun där vi gärna vill fortsätta att växa, säger Siv Malmgren, vd för John Mattson.

Det hus som idag finns på fastigheten byggdes då varven hade en expansiv period efter första världskrigets orosår. Huset användes ursprungligen som affärs- och ritkontor för anrika Finnboda Varfs AB. Området där fastigheten ingår är en del av riksintresset för kulturmiljövården.

– Vi ser mycket fram emot att utveckla den här fina och historiska platsen i enlighet med våra strategier och att samarbeta med Nacka kommun, kommenterar Daniel Fornbrandt, affärsutvecklingschef på John Mattson.
Senaste från Redaktionen