13 juni 2021
onsdag, 07 april 2021 18:14

Amasten ska fördubbla bolaget på tre år

Skrivet av 

 

 

 


Mikael Rånes, vd för Amasten Fastighets AB.

Styrelsen i Amasten Fastighets AB har beslutat att uppdatera bolagets finansiella mål, beslutat om två nya finansiella mål om tillväxt i fastighetsbestånd och antal produktionsstartade lägenheter samt uppdaterat bolagets riskbegränsningar och utdelningspolicy.

De nya och uppdaterade målen presenteras  är (tidigare mål inom parentes): 1. Fastighetsbeståndet ska vid utgången av 2023 uppgå till 20 Mdr kr (nytt mål.) 2. Under perioden 2021–2023 ska minst 2.000 lägenheter produktionsstartats (nytt mål). 3. Avkastningen på eget kapital ska i genomsnitt över en femårsperiod uppgå till 15 procent (oförändrat). 4. Belåningsgraden ska ligga inom intervallet 50–70 procent (tidigare maximalt 70 procent). 5. Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,5 gånger (oförändrat)-

6. Amasten avser att inte lämna någon utdelning under de närmaste åren. Bolagets bedömning är att den bästa totalavkastning uppnås genom att vinster återinvesteras i verksamheten för att skapa lönsam tillväxt genom investeringar i befintligt bestånd, nyproduktion av hyreslägenheter och förvärv av förvaltningsfastigheter (oförändrat).