13 juni 2021
onsdag, 07 april 2021 13:50

Lansa köper bostäder av ICA Fastigheter i Lund

Skrivet av 

 

 

 


Projektet i Brunnshög, Lund, kommer vid byggstart att delas i två fastigheter via tredimensionell fastighetsbildning. ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten och Lansa Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva 248 hyresrätter av ICA Fastigheter.

I Brunnshög i Lund utvecklas ett nytt kvarter om cirka 20.000 kvm som ska innehålla 258 hyreslägenheter och en kommersiell del. Lansa Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring med ICA Fastigheter om att förvärva bostadsfastigheten.

– Brunnshög är en innovativ stadsdel i Lund där vi redan har ett spännande projekt igång med 82 hyreslägenheter. Det känns roligt att nu kunna ge fler människor möjlighet att bo tryggt och hållbart i Brunnshög, säger Lansa Fastigheters vd Claes Malmkvist.

Fastigheten kommer vid byggstart att delas i två fastigheter via tredimensionell fastighetsbildning. ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten och Lansa Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva bostadsfastigheten.

Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och håller en hög hållbarhetsnivå utifrån ett hållbarhetsprogram som utvecklats tillsammans med Lunds kommun.

– Projektet stämmer bra överens med vår vision att bygga fastigheter med stort miljöfokus i regioner med stark tillväxt. Vår ambition är att bygga trygga hem för stolta hyresgäster, vilket kommer att återspeglas tydligt i projektet, säger Lansas projektchef Ulrika von Wachenfeldt.

Färdigställandet av bostäderna, ICA-butik och övriga kommersiella ytor beräknas till årsskiftet 2024/2025.

– Vi är väldigt glada över att samarbeta med Serneke Sverige och Lansa Fastigheter i Brunnshög. Nu ser vi fram emot att förverkliga ett modernt och hållbart kvarter med fokus på människorna som kommer att bo och leva här, säger Anna Nyberg, vd för ICA Fastigheter.

ICA Fastigheter har tecknat avtal med Serneke Sverige om fortsatt projektering av de kommersiella ytorna och bostadsdelen.
Fastigheten kommer efter byggstart att delas i två fastigheter via tredimensionell fastighetsbildning. ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten och Lansa Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva bostadsfastigheten med tillträde vid färdigställandet. Färdigställandet av ICA-butiken, övriga kommersiella ytor samt bostäder beräknas till årsskiftet 2024/2025.

– Detta är det första pågående projektet där ICA Fastigheter agerar byggherre för såväl kommersiella delar som bostäder, och är en unik lösning i Brunnshög då vi ser stora fördelar med att ta ett helhetsansvar för projektets genomförande, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter.

– Det är ett spännande projekt som vi är väldigt glada över att arbeta vidare med i samverkan med ICA Fastigheter. Samarbetet har startat på bästa sätt och vi ser fram emot ett givande projekt tillsammans. Extra tillfredsställande är det fokus på hållbarhet som finns i projektet samt att få fortsätta i arbetet med att utveckla området Brunnshög, säger Carl Hagberg, arbetschef på Serneke.

Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och håller en hög hållbarhetsnivå utifrån ett hållbarhetsprogram som utvecklats tillsammans med Lunds kommun.