13 juni 2021
onsdag, 07 april 2021 08:54

Grönt ljus för nya Gamlestadens Fabriker

Skrivet av 

 

 

 


Detaljplanen för  Gamlestadens Fabriker har vunnit laga kraft. Det innebär att 300 bostäder och 68.000 kvm kontor, restauranger och service ska utvecklas inom det gamla fabriksområdet.

 

 

 

 


Det nya torget på Gamlestadens Fabriker. Foto: Tmrw

 

 


P-G Persson, vd för Platzer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs industriella vagga, är redo för nästa utvecklingssteg. Detaljplanen för Gamlestadens Fabriker har nu vunnit laga kraft, vilket innebär att Platzer kan tillföra 300 bostäder och 68.000 kvm kontor, restauranger och service till det gamla fabriksområdet.

– Vi har sett fram emot detta i flera år, säger P-G Persson, vd för Platzer. Detaljplanen skapar möjlighet att vidareutveckla Gamlestadens Fabriker som en viktig pusselbit i utvecklingen av områdena runt kollektivknutpunkten Gamlestads torg där vi knyter ihop innerstaden med de nordöstra stadsdelarna, vilket är positivt för hela Gamlestadens utveckling, så det känns fantastiskt roligt att vi äntligen kan sätta igång.

Gamlestadens Fabriker är idag ett entreprenörstätt område med gott om kreativa verksamheter inom bland annat mode och design. Området har också fått en tydlig inriktning mot återbruk och hållbarhet och foodtech.

– Entreprenörsanda och innovation ligger i Gamlestadens DNA. Vi ska göra allt vi kan för att Gamlestadens Fabriker ska bli en ännu bättre plats för människor och företag av olika storlek och karaktär. Som fortsätter tillåta olikheter att mötas. Det är så innovation uppstår, säger Robert Woodbridge, områdeschef på Platzer Fastigheter.

Platzers planer för området är att skapa en urban och levande stadsdel, som tar vara på det industrihistoriska arvet, och som täpper till de luckor som 1900-talets rivningar skapat mellan de äldre byggnaderna. Gestaltningen av de nya byggnaderna ska knyta an till den äldre industribebyggelsens karaktär, och bli tydliga årsringar till tidigare seklers byggnader. Området får också en tydligare gatustruktur, med små torg och parker, istället för dagens stora asfaltsytor.

– Mellanrummen och platserna mellan husen är minst lika viktiga som de nya byggnaderna för att det ska bli en bra stadsmiljö. Här finns så mycket karaktär och historia som vi har stor respekt för. Vi vill att Gamlestadens Fabriker ska fortsätta vara en tillåtande plats med ännu mer liv och rörelse, säger Patrik Lund, affärsutvecklare på Platzer Fastigheter.

Detaljplanen som nu vunnit laga kraft innebär att 300 bostäder och 68.000 kvm kontor, restauranger och service ska utvecklas inom det gamla fabriksområdet. Gamlestadens Fabriker är en viktig länk som kopplar samman områden som Kviberg och Kortedala med Göteborgs centrum och är en viktig pusselbit för hela Gamlestadens utveckling.