22 juni 2021
tisdag, 06 april 2021 09:36

Försäljningsrekord för Selvaag Bolig

Skrivet av 

 

 

 

Sverre Molvik, vd för Selvaag Bolig.

Selvaag Bolig sålde 274 bostäder för 1.431 miljoner norska kronor, cirka 1.460 Mkr, under första kvartalet 2021. Mätt i värde var detta den bästa försäljningen under ett första kvartal och den näst bästa försäljningen i företagets historia.

– Försäljningen var mycket bra under första kvartalet. Det har varit stor efterfrågan på alla marknader där vi finns, men särskilt i utkanten av Oslo. Detta beror på att vi har bra produkter på rätt plats, att det finns en låg hypoteksränta och att det byggs för lite i Oslo. Vi har sålt bra i initierade projekt och dessutom haft framgångsrika försäljningsstarter. Det har varit en särskilt hög efterfrågan på våra Pluss-bostäder, som är bostäder med gemensamma utrymmen och tjänster, säger vd Sverre Molvik.

Nettoomsättningen, dvs. försäljningen justerad för Selvaag Boligs ägarandel i samarbetsprojekt, slutade med 248 bostäder till ett totalt värde av 1.242 miljoner norska kronor. Under kvartalet byggstartade Selvaag Bolig 134 bostäder, varav 95 bostäder färdigställdes och 124 överlämnades till köparna. Per den 31 mars 2021 hade Selvaag Bolig 1.349 bostäder under produktion, varav 17 färdigställda bostäder var osålda.

Nettoomsättningen under motsvarande kvartal 2020 uppgick till 164 bostäder till ett totalt värde av 840 miljoner norska kronor och bruttoförsäljningen var då 196 bostäder för 1.031 miljoner norska kronor.