22 juni 2021
onsdag, 31 mars 2021 16:15

Nyfosa genomför en bytesaffär med Genova

Skrivet av 

 

 

 


Genova köper av Nyfosa fastigheten Hunnerup 1 Lund som ligger i en bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull och där de äldsta byggnaderna uppfördes som sjukhus kring år 1850. Fastig­heten, som totalt omfattar mark om cirka 70.000 kvm, lämpar sig väl för förtätning och det pågår ett detalj­planearbete för att utveckla bostäder.


Genova genomför en bytesaffär med Nyfosa och där Genov förvärvar fastigheter för 477 Mkr och säljer fastigheter för för 657 Mkr. Nyfosa köper fem fastigheter i Uppsala, Norrtälje och Nacka av Genova som i sin tur köper två projektfastigheter i Lund och Haninge av Nyfosa

Nyfosas förvärvade portfölj utgörs av fem fastigheter om totalt 39.500 kvm med ett årligt hyresvärde om 50 Mkr och en genomsnittlig återstående avtalstid på 6,6 år. Fastigheterna är belägna i Uppsala, Norrtälje, och Nacka och består främst av kontor och industri/lager med en mix av olika verksamheter och företag. Uthyrningsgraden är 97 procent.

I samband med förvärvet avyttrar Nyfosa två fastigheter i Lund och Haninge till Genova, där planändring har påbörjats för bostäder, med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 27.000 kvm och ett hyresvärde om 40 Mkr. Uthyrningsgraden för de båda fastigheterna uppgår till 80 procent med en genomsnittlig återstående avtalstid på 3,2 år.

Fastigheterna beräknas tillträdas den 14 maj 2021 med undantag för fastigheten i Uppsala som tillträds vid färdigställande den 1 november 2021.

– Detta är en mycket logisk affär för Nyfosa där vi byter framtida bostadsprojekt mot fastigheter med bättre kassaflöden och längre avtalstid i bra lägen, kommenterar Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

– Vi säljer färdigutvecklade kommersiella fastigheter och förvärvar fastigheter med betydande utvecklingspotential i framförallt Lund, en expansiv stad där vi vill fortsätta växa. I centrala Lund äger Genova sedan tidigare fastigheter där vi redan nu driver planarbete för bostäder. Genom affären stärker vi vår närvaro på orten och ser potential att skapa en ny attraktiv stadsdel för boende och service i en kulturhistoriskt värdefull miljö nära centrum, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova.