22 juni 2021
tisdag, 30 mars 2021 18:39

SBB avtalar om fastighetsförsäljningar för 2 Mdr

Skrivet av 

 

 

 


Oscar Lekander, affärsutvecklingschef för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB,Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har ingått avsiktsförklaringar för försäljning av tre portföljer med primärt offentliga kontor med ett överenskommet fastighetsvärde om 2.001 Mkr. Det överenskomna fastighetsvärdet motsvarar en premie om 12 procent mot bokförda värden per den 31 december 2020.

– Försäljningarna av primärt offentliga kontor är i linje med vårt fokus på äldreboenden, skolor och reglerade svenska hyresrätter. Dessa försäljningar bidrar till att stärka SBB:s resa mot BBB+-rating. Försäljningarna är också ett bevis på vår förmåga att leverera ytterligare värde från en av våra value-add strategier, fastighetstransaktioner. Samtidigt visar affärerna på att attraktiviteten och likviditeten av fastigheter med statligt uppbackade hyresflöden har fortsatt att öka, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef.