21 juni 2021
tisdag, 30 mars 2021 10:48

Svenska fastighetsinvesterare satsar på Finland

Skrivet av 

 

 

 


Svenskarna är fortsatt den största investerarkategorin i Finland med cirka 46 procents andel av det utländska kapital inflödet till landet enligt statistik från Datscha.

Trots pandemiutbrottet redovisade den finska kommersiella fastighetsmarknaden ett starkt fjärde kvartal, och transaktionsvolymen för helåret 2020 slutade därmed på närmare 60 Mdr kr. Det är en nedgång med 12 procent i jämförelse med året 2019 enligt statistik från fastighetsinformations- och analystjänsten Datscha.

 

Statistiken visar att det utländska intresset är fortsatt starkt och hela 49 procent av den totala transaktionsvolymen kommer från utländskt kapital. Svenskarna är fortsatt den största investerarkategorin i Finland med cirka 46 procents andel av det utländska kapital inflödet till landet enligt statistik från Datscha.

– Intresset från svenska investerare är fortsatt starkt trots det rådande marknadsläget, säger Kristina Andersson analyschef på Datscha.

Det enskilda segment som omsatte mest sett till transaktionsvolym var kontor med cirka 19 Mdr kr, eller 31 procent av den totala volymen. Bostäder var nästa största segment med en andel på 20 procent tätt följt av samhällsfastigheter på närmare 19 procent.

Det är huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda) som är mest attraktiv för investerarna och stod för 61 procent av transaktionsvolymen eller närmare 37 Mdr kr. Det är en minskning med 14 procent jämfört med år 2019.