14 april 2021
onsdag, 03 mars 2021 17:38

Sju anhållna i härvan kring Lulebo

Skrivet av 

 

 

 


Erik Öhrling, vd för Lulebo.Åklagarmyndigheten meddelar att det pågår bevissäkring och andra utredningsåtgärder i härvan kring Lulebo. Flera företag misstänks vara knutna till brottsligheten, som rubriceras som grov trolöshet mot huvudman, alternativt medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grovt bedrägeri. Den 30 april 2020 häktades den tidigare anställda personen misstänkt för flera fall av grov trolöshet mot huvudman. Ytterligare en person, som under en tid varit leverantör till Lulebo och som även både anställdes och avskedades av bolaget under april 2020, häktades en kort tid senare.

 

Under måndagen den 1 mars och tisdagen den 2 mars 2021 inledde polisen nästa fas i utredningen i och med anhållandet av ett antal personer misstänkta för grov trolöshet mot huvudman alternativt medhjälp till grov trolöshet mot huvudman eller grovt bedrägeri. Efter tillslag har nu totalt sju personer anhållits – misstänkta för grov trolöshet mot huvudman alternativt medhjälp till grov trolöshet mot huvudman eller grovt bedrägeri. Fyra personer anhölls under måndagen den 1 mars och tre under tisdagen den 2 mars 2021, samtliga har tilldelats försvarsadvokater.Sent under eftermiddagen onsdag den 3 mars meddelade Åklagarmyndigheten: ”I ärendet har sammanlagt åtta personer varit anhållna. Sju av dessa är släppta efter att ha förhörts. Den åttonde personen begärdes häktad, men tingsrätten ansåg inte att han på fri fot skulle kunna påverka utredningen och han släpptes därför även han. Misstankarna kvarstår för samtliga.”


Ärendet fortsätter nu med olika utredningsåtgärder. Även så kallad kvarstadsförhandling återstår.

 

– Insatsen är en följd av den utredning som pågått sedan våren 2020. Flera utredare har jobbat med ett mycket stort utredningsmaterial. Utredningen kommer även fortsättningsvis vara omfattande, säger inspektör Per Finnberg på polisens avdelning för grova brott i Norrbotten till SVT.

– Vi på Lulebo har varit helt öppna mot polis och åklagare under förundersökningen. Vi har svarat på allt och visat upp allt; fakturor, fakturaunderlag, projektbudgetar och projektrapporter. Vi har också utfört fältstudier för leveranskontroll och letat efter bevis för att arbeten som fakturerats verkligen har blivit utförda. Ingen ska behöva ifrågasätta Lulebos vilja att gå till botten med allt för att de ansvariga ska kunna ställas till svars och helst även fällas. Vi hoppas förstås också att någon del av den ekonomiska skada som Lulebo har lidit ska kunna ersättas, förklarar Erik Öhrling, vd för Lulebo.

Under året som gått har Lulebo också gått igenom hela projektportföljen, stängt projekt som inte var aktuella och städat upp för att skapa god överblick över pågående och kommande projekt. Organisationen har också utvecklat och påbörjat implementeringen av en ny, effektiv projektprocess som ska säkerställa att de arbeten som projekterats, godkänts och beställts också blir utförda på tänkt sätt, i rätt tid och med rätt kvalitet.

–  Vi har haft och fortsätter ha fullt fokus på våra projekt och det nya arbetssättet ska helt enkelt möjliggöra total genomlysning och kontroll både före, under och efter projektets färdigställande, sammanfattar Erik Öhrling.