14 april 2021
tisdag, 02 mars 2021 15:57

Nordic Choice Hotels förlust steg till –1,9 Mdr kr

Skrivet av 

 

 

 


Clarion Hotel Malmö Live ingår i hotellkedjan Nordic Choice. Det var Skanska som byggde och sålde hotellfastigheten till AFA Försäkring för cirka 900 Mkr i juni 2012. Totalt omfattar byggnaden 26.000 kvm med 444 hotellrum och en kongresshall för 1.500 personer. En restaurang och skybar har också sin givna plats. Arkitekten bakom Clarion Hotel Malmö Live är den danska arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen.Nordic Choice Hotels har haft en mycket kraftig nedgång i omsättningen i hela Norden efter att länderna införde restriktioner i mars 2020 med anledning av covid-19. Rörelseresultatet (EBITDA) år 2020 slutade med –1.028 MNOK, jämfört med 1.041 MNOK år 2019. Detta är siffror efter att stödet från de nordiska kompensationssystemen har beaktats. Resultatet före skatt (EBT) år 2020 uppgick till –1.931 MNOK, jämfört med 417 MNOK år 2019. Resultatet inkluderar även januari och februari år 2020, som var goda månader för företaget när det gäller omsättning.

Siffrorna för 2020 visar att koncernen har haft en minskad omsättning med 5,1 miljarder norska kronor för år 2020 jämfört med år 2019.

– I januari och februari 2020 levererade vi rekordresultat i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi gick också in i 2020 med 30 hotellprojekt på gång och en plan att anställa 45.000 personer de närmaste fem åren i företaget, säger koncernchef Torgeir Silseth.

Nedstängningen av samhället har drabbat alla delar av verksamheten hårt. Restriktioner har påverkat möjligheten att samla människor, resor både i de Nordiska länderna och utanför, möjligheten att servera alkohol, att bedriva SPA- och träningsverksamhet och dessutom har bolaget fått stänga ned delar av verksamheten på grund av frånvaro av gäster.

– En del av våra hotell har varit tvungna att vara stängda under hela coronapandemin, även om vi har gjort vad vi kan för att säkra marknadsandelar genom kampanjer och bra erbjudanden för våra gäster, säger Silseth.

Förändringen i hotellomsättningen från 2019 till 2020 fördelas enligt land:

Sverige: –55,5 procent (–65,1 procent för perioden mars-december 2020)
Norge: – 40,9 procent (– 50,7 procent för perioden mars-december 2020)
Finland: –66,5 procent (endast Q4 2019 jämfört med Q4 2020)
Danmark: –61,5 procent (–70,5 procent för perioden mars-december 2020)

Koncernchefen Torgeir Silseth säger att den minskade omsättningen har haft stora konsekvenser för företaget:
– Vi har varit tvungna att permittera och säga upp nästan 8 000 människor i Norden, och vi har tappat en stor del av vår specialkompetens som har byggts upp under flera år. Dessa är människor som vi behöver när vi återgår till det normala igen. De nordiska länderna har haft olika kompensationssystem för företag som påverkas av restriktionerna. I Sverige fick företaget cirka 200 miljoner i ersättning 2020, vilket utgör cirka 7 procent av driftskostnaderna för Nordic Choice Hotels svenska hotell. Övriga förluster täcks av lån och eget kapital.

– Ersättningen från myndigheterna har varit viktig för oss. Vi hade aldrig lyckats rädda så många jobb och så stora delar av företaget, om det inte var för kompensationspaketen och det faktum att vi gick in i krisen med en sund ekonomi och likviditet. Omsättningen har fortsatt på en låg nivå in i 2021 och resulterar därför i ett mycket svagt första kvartal. Hur resten av året kommer att bero på vilka restriktioner branschen beläggs med, men Nordic Choice förväntar en gradvis förbättring efter påsk och en sommarsäsong med mycket nationell trafik. Hösten 2021 förväntas bli betydligt bättre än hösten 2020, avslutar Silseth.

2020 års siffror ska inte betraktas som slutgiltiga förrän de fastställs i juni 2021.