14 april 2021
tisdag, 02 mars 2021 10:45

Exploateringsnämnden: Högre tomtpris i Västberga

Skrivet av 

 

 

 


Wästbygg får en markanvisning för cirka 30 radhus längs Armbandsvägen och Juvelerarvägen i Solberga där priset från år 2012 ökat från 1,25 Mkr per tomt till 2,25 Mkr i år 2021.Exploateringsnämnden  i Stockholm har anvisat mark för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 till Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. År 2012 tilldelades Sjaelsö Sverige AB en markanvisning inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga. Markanvisningsavtalet har sedan dess förlängts med två år i taget då planarbetet inte startat på grund av stadens intention att utreda helheten kring området runt Kontrollvägen. Förlängningsavtalen tecknades med Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB som år 2013 förvärvade Sjaelsö Sverige AB.

Vid markanvisningen 2012 avtalades att Sjaelsö Sverige AB skulle förvärva marken för 1,25 miljoner kr per radhustomt. Sedan dess har markpriset stigit och efter ny prisförhandling är Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och Staden överens om att bolaget ska förvärva marken för 2,25 miljoner kr per radhustomt.

Ett inriktningsbeslut kommer att tas i ett senare skede när helheten kring Kontrollvägen är utredd.
Exploateringen kräver ny detaljplan. Närmare innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen.

Sjaelsö Sverige AB tilldelades den 12 december 2012 en markanvisning för cirka 30 radhus längs Armbandsvägen och Juvelerarvägen i Solberga.
Under oktober 2013 förvärvades Sjaelsö Sverige AB av Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Därefter tecknades de förlängda markanvisningsavtalen med Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.

Vid markanvisningen 2012 beslutades att Sjaelsö Sverige AB skulle förvärva marken för 1,25 miljoner kr per radhustomt. Mot bakgrund av den tid som gått sedan det ursprungliga avtalet tecknades har en ny prisförhandling genomförts. Parterna är nu överens om att Wästbygg Projektutveckling,  efter fastighetsbildning , ska förvärva marken för 2,25 miljoner kr per radhustomt.

Markanvisningen innehåller nybyggnation av cirka 30 lägenheter i radhus. Bolaget föreslår att bostäderna ska upplåtas med äganderätt. Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB ska efter fastighetsbildning förvärva marken för 2,25 miljoner kr per radhustomt.

Inriktningsbeslut för projektet planeras till efter att utredning kring helheten runt Kontrollvägen har genomförts.