22 april 2021
tisdag, 23 februari 2021 18:54

Siv Malmgren slutar som vd för John Mattson

Skrivet av 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Styrelsen för John Mattson har blivit informerade av Siv Malmgren (bilden) att hon efter 15 år som vd önskar lämna sitt uppdrag för att gå i pension. Siv Malmgren har varit anställd i bolaget sedan år 1996 och hon tillträdde rollen som vd år 2006.

John Mattson Fastighetsföretagen AB noterades på börsen 2019, dessförinnan var bolaget familjeägt av arvtagare till byggmästare John Mattson. Sedan starten i mitten på 1960-talet har fastighetsbeståndet i huvudsak varit koncentrerat till stockholmsregionen och bestått av bostäder och kommersiella fastigheter. 2008 koncentrerades verksamheten till Lidingö och till bostadsfastigheter. Under Siv Malmgrens ledning har bostadsbeståndet utvecklats, fastigheterna uppgraderats och förtätning skett via nybyggnation. Efter börsnoteringen har John Mattson expanderat via förvärv och är nu även etablerat i Sollentuna kommun och Stockholm stad.

– Bolaget är nu väl etablerat på börsen och en tillväxtresa har inletts. Jag har varit i bolaget i 25 fantastiska år, varit vd i 15 år och blir 62 i höst. Nu är rätt tid att lämna över stafettpinnen, säger Siv Malmgren i en kommentar.

– Jag vill varmt tacka Siv för alla hennes insatser under sammanlagt 25 år i bolaget, och framför allt för tiden som vd. Siv har framgångsrikt tagit bolaget till börsen och skapat en plattform som blickar framåt och samtidigt bejakar vår byggmästartradition. Nu inleds processen med att rekrytera en efterträdare som tar vid det tillväxtarbete som Siv har påbörjat, kommenterar Johan Ljungberg, styrelseordförande fär John Mattson.

Siv Malmgren kommer fortsätta som vd till dess att ny vd tillträder. Rekryteringsprocessen påbörjas omgående.