4 mars 2021
fredag, 12 februari 2021 10:26

Niam köper tre centrum i Stockholm av Citycon

Skrivet av 

 

 

 


Fruängens centrum invigdes 1962 och tunnelbanan till Fruängen stod klar år 1964. Centrumbebyggelsen är grönmärkt av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär att bebyggelsen anses vara ”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.

 

 

 


Kvällsbild från järnvägsstationen i Tumba. Foto av Lumena arkitekter för en ny detaljplan för tillbyggnad och ombyggnad av Tumba Centrum som ursprungligen uppfördes i mitten på 1990-talet.

 

Högdalens centrum är beläget i stadsdelen Högdalen i södra Stockholm. Anläggningen planerades med Vällingby centrum som förebild och stod klar år 1959. Vissa delar av centrumanläggningen är grönmärkta av Stadsmuseet i Stockholm.

 

 
Citycon har ingått avtal om försäljning av en portfölj med tre stadsdelscentrum till Niam. De tre stadsdelscentrumen ligger i Tumba, Högdalen och Fruängen i Stockholm och köpeskillingen uppgår till cirka 1,5 Mdr kr.


Daniel Andersson, Head of Acquisitions Sweden, säger:
– Med dessa förvärv utökar vi vår fastighetsportfölj i Stockholm avsevärt. Fastigheterna erbjuder ett starkt kassaflöde med en majoritet av hyresgäster inom livsmedel och annan stabil handel samt samhällsservice och bostäder. Samtliga centrum ligger i direkt anslutning till spårbunden trafik och vi ser mycket fram emot att vidareutveckla dessa platser tillsammans med befintliga hyresgäster och de aktuella kommunerna”.

F. Scott Ball, koncernchef Citycon, säger:
– Försäljningen är en bekräftelse på värdet och attraktiviteten för högkvalitativa nordiska fastigheter hos investerare. Under rådande tider med en låg aktivitet på transaktionsmarknaden är affären en bekräftelse på de nuvarande värderingsnivåerna för denna typ av fastigheter”

Citycon har ägt centrumen i Tumba, Högdalen och Fruängen i många år och har genom en aktiv farstighetsförvaltning tillvaratagit fastigheternas utvecklingspotential. Försäljningen är ett led i Citycons strategi att skapa värde genom kapitalåtervinning.

– Försäljningen är en bekräftelse på värdet och attraktiviteten för högkvalitativa nordiska fastigheter hos investerare. Under rådande tider med en låg aktivitet på transaktionsmarknaden är affären en bekräftelse på de nuvarande värderingsnivåerna för denna typ av fastigheter. Vi kommer att använda kapitaltillskottet för försäljningen för att stärka vår balansräkning i enlighet med vår strategi, säger F. Scott Ball, koncernchef i Citycon.

– Med dessa förvärv utökar vi vår fastighetsportfölj i Stockholm avsevärt. Fastigheterna erbjuder ett starkt kassaflöde med en majoritet av hyresgäster inom livsmedel och annan stabil handel samt samhällsservice och bostäder. Samtliga centrum ligger i direkt anslutning till spårbunden trafik och vi ser mycket fram emot att vidareutveckla dessa platser tillsammans med befintliga hyresgäster och de aktuella kommunerna, säger Daniel Andersson, Head of Acquisitions Sweden i Niam.

– Affären återspeglar Citycons position som utvecklare av levande och trygga centrummiljöer med ett blandat innehåll såsom handel, bostäder, service, kultur och kontor i anslutning till knutpunkter för kollektivtrafik, säger Erik Lennhammar, nordisk utvecklingschef i Citycon.

Transaktionen beräknas vara genomförd under kvartal ett, 2021. JLL har varit säljarnas rådgivare i affären.

Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av blandade centrummiljöer till fastigheter i Norden värda totalt 4,4 miljarder Euro.

Av Citycons centrum finns nio i Sverige, inklusive Kista Galleria, 10 i Finland, 17 i Norge, två i Estland och två i Danmark. Därtill uthyr och förvaltar vi 3 köpcentrum i Norge på uppdrag av andra ägare. Besökarantalet uppgår till cirka 170 miljoner årligen.