4 mars 2021
onsdag, 10 februari 2021 09:54

Castellum säljer till Blackstone för 4,8 Mdr

Skrivet av 

 

 

 


Henrik Saxborn, vd för Castellum.

 

 

 


I december 2020 avtalade Castellum om en stor försäljning till Blackstone om 18,1 Mdr kr för av 214 färdigutvecklade fastigheter inom främst lager- och logistik i Sverige. Se länk. Nu säljer Castellum ytterligare 53 fastigheter till Blackstone till en nettolikvid om 4,8 Mdr kr efter avdrag för upplupen skatt och omkostnader om 0,2 Mdr. Det överenskomna fastighetsvärdet innebär en premie om 27 procent över värderingen Q3 2020 och 15 procent över värderingen Q4 2020. Frånträde sker den 3 maj. Tillgångarna kommer ingå i Blackstones pan-europeiska last mile-plattform, Mileway.

Castellums ledning går emot största ägaren Rutger Arnhult och i den nya försäljningen av logistikfastigheter till Blackstone, skriver Realtid. Att Castellums ledning väljer att gå vidare med steg två innebär också att ledningen går emot största ägarens uttryckliga vilja då Rutger Arnhult, med 16,5 procent av bolaget, skulle föredra att Castellum behåller hela den existerande logistikportföljen.

Rutger Arnhult säger:
– En försäljning skulle påtagligt skada såväl Castellums löpande kassaflöde som vinsten per aktie. Därtill skulle försäljningen klippa av de så viktiga kundrelationerna med ett mycket stort antal hyresgäster inom logistik vilket vore väldigt olyckligt för denna verksamhe
t.

Om Castellum hade väntat med beslutet om Blackstone-affären till i mars 2021 hade bolaget eventuellt mött ett betydligt större motstånd i styrelsen. Vid årsstämman den 25 mars 2021 kan nämligen Rutger Arnhult väljas till ordförande i linje med det förslag som en majoritet av valberedningen lagt. Ett konkurrerande förslag – som även detta kommer att läggas fram vid stämman – innebär att sittande styrelseledamoten Per Berggren väljs till ordförande. Detta förslag stöds av näst största ägaren Stichting Pensioenfonds ABP, samt två leda­möter i valbered­ningen, Vincent Fokke - som representerar Stichting Pensioenfonds ABP - och Charlotte Strömberg, avgående styrelseordförande i Castellum.–

Genom den nya affären med Blackstone fortsätter Castellum sin strategiska portföljförflyttning via försäljning av ett färdigutvecklat bestånd för att kunna växa på de främsta tillväxtpositionerna och utveckla det mest moderna och flexibla logistik/lager-erbjudandet i Norden. Försäljningen visar än en gång den värdeutveckling som skett i vår logistikportfölj. Vi har nu en hög portföljomsättning som möjliggör strategiska förflyttningar och ser en fortsatt hög aktivitet under året,  säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

Castellum har länge varit en av Nordens största aktörer inom lager/logistik och bibehåller även efter denna försäljning positionen som en av Nordens främsta i segmentet. Kvar i portföljen finns logistik/lager till ett värde av 11 mdkr, samt en utvecklingsbar yta på cirka 1,2 miljoner kvm att bebygga med nya, moderna och flexibla erbjudanden för logistik/lagersegmentet.

Drygt 10 Mdr kr ska investeras i nyutveckling av lager/logistik de kommande åren i de mest attraktiva lägena; Säve i Göteborg, Brunna 30 min från Stockholm och placeringar i södra Sverige.


– Detta sammantaget kommer positionera oss, inte bara som den största, utan också den mest flexibla och mest moderna logistikaktören i Norden, säger Henrik Saxborn.

Affären i sammandrag
Castellum avyttrar 53 fastigheter. Försäljningspris: 4,8 Mdr kr efter avdrag för upplupen skatt om cirka 0,2 Mdr kr. Hyresvärde: 300 Mkr. Ekonomisk uthyrningsgrad: 94 procent.Uthyrningsbar area: 350.000 kvm.
Fastigheter: Hantverkaren 2, Kumla Hage 13, Kumla Hage 3, Saltmossen 3, Segersby 1 i Botkyrka kommun. Backa 26:3, Backa 27:2, Backa 94:1, Kärra 37:4, Kärra 74:2, Kärra 74:3, Kärra 75:3 i Göteborg kommun. Fanan 39, Fanan 43, Fanan 47, Flaggan 1, Fogden 4, Karossen 3, Kartongen 3, Valsen 2 i Halmstad kommun. Grusbädden 3, Grusplanen 3, Topasen 1, Värjan 3 i Helsingborg kommun. Kranbilen 2 i Huddinge kommun. Flahult 21:3, Flahult 21:5 i Jönköping kommun. Kvartsen 2, Lerstenen 1, Lerstenen 2 i Lund kommun. Benkammen 6, Bjurö 12, Dubbelknappen 17, Finngrundet 1, Kalkgrundet 5, Långdansen 1, Ringspännet 1 i Malmö kommun. Stensätra 7 i Stockholm kommun. Årsta 38:1, Årsta 72:3 i Uppsala kommun. Bleckslagaren 1, Bleckslagaren 7, Bleckslagaren 8, Chauffören 2, Chauffören 3, Distributören 7, Däcket 1, Elektrikern 3, Järnmalmen 1, Kontrollanten 9, Speditören 8, Ånsta 20:148 i Örebro kommun.