21 juni 2021
måndag, 08 februari 2021 10:23

Castellum drar tillbaka budet på Entra

Skrivet av 

 

 

 


Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.


 

 

 

Den 7 januari 2021 offentliggjorde Castellum ett pressmeddelande om lämnandet av ett villkorat frivilligt utbytes- och kontant erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Entra ASA i enlighet med en erbjudandehandling daterad den 7 januari 2021. Nu löpte perioden ut för accept av erbjudandet ut den 6 februari 2021 och Castellum har inte mottagit accepter av erbjudandet i tillräcklig utsträckning för att den lägsta graden av accept har uppnåtts.

 

– Castellums ambition att bygga vidare på den nordiska plattformen inom kontor och logistik kvarstår. Bolaget har idag en av Nordens starkaste balansräkningar med en belåningsgrad om cirka 40 procent efter försäljningen till Blackstone och kommer fortsätta förvärva och utveckla nya projekt där Castellum har pågående projekt för cirka 4,7 Mdr kr, säger vd Henrik Saxborn.

Balders stora innehav, om drygt 25 procent av aktierna i Entra, har omöjliggjort Castellums och SBB:s bud, eftersom deras bud kräver 90 procents anslutningsgrad.