14 april 2021
tisdag, 02 februari 2021 13:59

Wallenstam får en markanvisning i Barkarbystaden

Skrivet av 

 

 

 


Wallenstam får en markanvisning för ett kvarter om 22.500 kvm BTA i direkt anslutning till det blivande tunnelbanetorget i Barkarbystaden. Bilden visar en vy mot det stora torget där Barkarbystadens västra tunnelbaneuppgång kommer att ligga. Här blir stadslivet som mest intensivt med kontor, handel, restauranger och annan service. (Visionsbild: Tovatt 2019)


 

Kommunstyrelsen i Järfälla har beslutat att tilldela Wallenstam en markanvisning för ett kvarter om 22.500 kvm BTA i direkt anslutning till det blivande tunnelbanetorget i Barkarbystaden. Byggstart bedöms kunna ske under 2022.

I det kommande kvarteret planerar Wallenstam för cirka 270 bostäder med kommersiella inslag som möter det blivande torget och tunnelbaneuppgången.

– Det känns mycket bra att vi åter fått förtroendet att bidra till Barkarbystadens utveckling. Vår ambition för kvarteret är att bidra till att levandegöra torg och stråk i den nya etappen, där detta kvarter utgör en viktig knutpunkt. Vi har sedan tidigare uppfört två kvarter i Barkarbystaden och tar med oss goda erfarenheter inför denna kommande satsning, säger Mathias Aronsson, regionchef Stockholm och Uppsala samt vice vd för Wallenstam.

Wallenstam har sedan 2017 varit en av kommunens utvalda ankarbyggherrar för Barkarbystaden IV, vilket har inneburit ett nära samarbete med kommunen med detaljplanearbetet för Barkarbystadens etapp IV. Detaljplanen vann laga kraft under 2019.

– Wallenstam har tidigare utvecklat två kvarter med stort kommersiellt innehåll i Barkarbystaden. Jag ser mycket positivt på att de återigen väljer att investera och utveckla i Barkarbystaden, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Barkarbystadens totala utveckling omfattar 14.000 nya bostäder fram till år 2032 som en del av tunnelbanans utbyggnad till området. Utöver bostäder planeras det också för kontor, skolor, förskolor, handel och offentlig service.