4 mars 2021
måndag, 01 februari 2021 12:37

Nyfosa säljer handelsfastighet för 220 Mkr

Skrivet av 

 

 

 


Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa AB. 

Nyfosa har tecknat avtal om avyttring av en fastighet till ett underliggande fastighetsvärde om 220 Mkr till Tingsön Fastigheter AB.

Fastigheten, med främst handelshyresgäster, är belägen i centrala Södertälje med en total uthyrningsbar yta om cirka 13.000 kvm. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 19 Mkr och hyresvärdet uppgår till cirka 21 Mkr. Frånträde sker den 1 februari 2021.

– Vi avyttrar en handelsfastighet i centrala Södertälje som står inför en större renovering och fokuserar vidare på tillväxt och stabila kassaflöden, kommenterar Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa AB.