22 april 2021
torsdag, 21 januari 2021 17:58

Nya bostäder vid Persborgs station i Malmö

Skrivet av 

 

 

 


I området kring Perstorps station i Malm planeras det för 220 bostäder fördelade på fem kvarter, lokaler för service och handel i anslutning till stationen, parkeringshus samt en förskola för 80 barn. Illustration: Mandaworks

 


 


Kvarteren runt Persborgs station i Malmö ska stärkas och utvecklas genom nya bostäder, verksamheter och mötesplatser. På ett sammanträde gav stadsbyggnadsnämnden uppdraget att påbörja detaljplanearbetet för området.


När Malmöpendeln invigdes för två år sedan blev Station Persborg ett av stoppen och nu pågår ett utvecklingsarbete för att göra platsen till en mer tillgänglig nod. I området planeras det för 220 bostäder fördelade på fem kvarter, lokaler för service och handel i anslutning till stationen, parkeringshus samt en förskola för 80 barn. Det planeras också för en ny gång- och cykeltunnel under Kontinentalbanan. Utmed spåren kan det även bli aktuellt att anlägga odlingslotter.


Planerna för Persborg är en del av Malmö stads arbete med Amiralsstaden som handlar om att bygga ihop staden. Satsningarna ska bidra till ökad trygghet, hälsa och välbefinnande samtidigt som det skapas nya, attraktiva livsmiljöer som överbygger fysiska och mentala barriärer. Även utvecklingsprojektet Mallbo ingår i planerna, som syftar till att testa nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till lägre hyror.

– Med fler bostäder och verksamheter i anslutning till stationen blir det här ett nav för kommunikation och rörelse, men också en tryggare och mer attraktiv plats att befinna sig på, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Platsen är verkligen optimal för den här stadsutvecklingen. Närheten till stationen skapar fördelar både för de boende som enkelt kan resa till jobb eller fritidsaktiviteter, och för de företag som finns i närheten när personal har lätt att komma till jobbet, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.


Illustration: Mandaworks