22 april 2021
tisdag, 22 december 2020 17:17

Tyska CapRate premiärköper i Malmö

Skrivet av 

 

 

 


Caprate förvärvar det stora projektet Katrinelund Centrum i Malmö där bolaget planerar att bygga cirka 700 lägenheter och för att investera 700 till 800 Mkr innan projektet är fullt färdigställt.


 

 

 

 

 

 

 
Angermann har agerat rådgivare åt obligationsägarna i projektet Katrinelund Centrum där det tyska bolaget CapRate etablerar sig i Norden genom sitt förvärv. Totala investeringen uppgår till mellan 700 och 800 Mkr  och innebär en påbyggnad med fem våningar bostäder på befintlig fastighet.

CapRate är ett tyskt fastighetsutvecklingsbolag med huvudkontor i Berlin som består av ett antal partners med erfarenhet av fastighetsutveckling runt om i Europa. Bolaget expanderar och öppnar upp ett kontor i Köpenhamn/Malmö och förvärvar det stora projektet Katrinelund Centrum i Malmö.

CapRate planerar att bygga uppåt 700 lägenheter och kommer att investera 700 till 800 Mkr innan projektet är fullt färdigställt. En ny detaljplan för fastigheten har vunnit laga kraft vilket innebär en påbyggnad med 5 våningsplan för bostäder ovanför köpcentret.

– För CapRate är det ett spännande projekt där vi kommer skapa ett stort antal nya bostäder, framförallt för Malmös unga befolkning. Detta i kombination med möjlighet att utveckla centret till att bli en ny typ av mötesplats med bostäder, aktiviteter, handel, sport och restauranger tror vi är framtidens koncept, säger Peter Schunk, styrelseordförande för CapRate.

– Angermann har strukturerat arbetat med att hitta en köpare till projektet där framförallt stort intresse har kommit från internationella investerare med erfarenhet från liknande projekt runt om i Europa där boende och köpcentrum, samhällsservice, och aktiviteter integreras på ett attraktivt sätt, säger Claes Virgin, Managing Partner på transaktionsrådgivningsfirman Angermann.

Det sker stor utveckling i Norra Sorgenfri som är ett av Malmös mest centrala och största utvecklingsområde med cirka tio nya bostadskvarter. Investeringen är ett stort tillskott för området och påverkar stadsbilden positivt.

– Vi är mycket glada att vi kan locka en ny utländsk investerare till Norden som sett de positiva möjligheterna som finns här genom detta unika projekt, tillägger Claes Virgin.