22 april 2021
tisdag, 22 december 2020 15:41

Magnolia säljer bostäder i Handen till Heimstaden

Skrivet av 

 

 

 


Magnolias projekt med 346 bostäder i Handen har en lagakraftvunnen detaljplan. Foto: Visionsbild 3D House AB


 

 

 

 

 

 

 


Magnolia Bostad säljer 346 boenden i Handen, Haninge kommun till Heimstaden Bostad. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 850 Mkr.

Försäljningen sker som en bolagsaffär och avser fastigheterna Haninge Söderbymalm 3:541, 3:542 och 3:543. Projektet, som har lagakraftvunnen detaljplan, består av flerbostadshus i två kvarter med bostäder, lokaler och garage. Totalentreprenadavtal är tecknat med Consto och byggnaderna kommer att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Efter försäljning och frånträde av projektet har Magnolia Bostad ett projektledningsavtal med köparen som löper fram till inflyttning. Projektledningsavtalet faktureras och intäktsredovisas löpande.

– Vi är glada över förvärvet i Haninge, vi får möjligheten att bidra till kommunens tillväxt och attraktivitet, samtidigt som vi breddar vår portfölj och stärker vår närvaro i Stockholmsregionen. Produktionen speglar också vårt miljöfokus då beståndet ska byggas enligt Miljöbyggnad Silver, säger Tom Rasmussen, Senior Investment Manager för Heimstaden Bostad.

– Detta blir ytterligare ett projekt där vi tillsammans med Heimstaden Bostad uppför trivsamma boenden med både närhet till natur och goda kommunikationer. Det är roligt att se hur vårt samarbete växer, vi utvecklar nu gemensamt ett stort antal boenden runt om i Sverige, säger Björn Bergman, regionchef Öst för Magnolia Bostad.

Bostadsprojektet ligger naturnära med en gång- och cykelbro till Rudans friluftsområde. Det är promenadavstånd till Haninge Centrum och pendeltågen som når centrala Stockholm på 30 minuter. Projektet utvecklades initialt för egen förvaltning och resultatet från transaktionen kommer därför att redovisas som värdeförändring förvaltningsfastigheter.

Wigge & Partners har varit rådgivare åt Magnolia Bostad.