22 april 2021
tisdag, 22 december 2020 13:16

NP3 Fastigheter köper för 420 Mkr

Skrivet av 

 

 

 


Andreas Wahlén, vd för NP3 Fastigheter.


 

 

 

 

 

 

 


NP3 Fastigheter AB har förvärvat 80 procent av aktierna i ett fastighetsägande bolag med ett fastighetsvärde om 309 Mkr. NP3 har därtill i fyra separata transaktioner förvärvat fyra fastigheter, med verksamhet primärt för industriändamål, till ett fastighetsvärde om 111 Mkr och avyttrat en fastighet till ett fastighetsvärde om 18 Mkr.

NP3 har genom bolag förvärvat 80 procent av en industri- och lagerfastighet i Falun med ett fastighetsvärde om 309 Mkr. Det lokala bolaget som tidigare förvaltat och varit med att utveckla fastigheten sedan 2006 kvarstår som ägare till 20 procent av aktierna vilket medför en fortsatt kontinuitet för hyresgäster och fortsatt värdeskapande. Den uthyrningsbara arean uppgår till 67.400 kvm och tomtarealen till 136.400 kvm. Det årliga hyresvärdet är 48,8 Mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 89 procent och den genomsnittliga durationen är 3,6 år. Aktierna tillträds under andra kvartalet 2021.

De övriga fyra fastigheterna som förvärvats ligger i Västerås, Luleå, Gävle och Östersund och har ett sammanlagt fastighetsvärde om 111 Mkr. Fastigheternas uthyrningsbara area uppgår till 17.800 kvm med en tomtareal på 75.800 kvm. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till 13,4 Mkr, med en genomsnittlig duration på 1,7 år. Uthyrningsgraden är 85 procent. Tillträde kommer ske under fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 2021.

En fastighet i Mölndal har sålts för 18 Mkr och den frånträds under fjärde kvartalet 2020. Fastigheten har ett hyresvärde om 1,3 Mkr. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 2.500 kvm och är uthyrd till 89 procent.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 september 2020 uppgick fastighetsbeståndet till cirka 1,4 miljoner kvm uthyrbar area fördelat på 382 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 september 2020 uppgick till 12.079 Mkr-