22 april 2021
måndag, 21 december 2020 17:01

Alecta Fastigheter köper i Hagaparken för 714 Mkr

Skrivet av 

 

 

 


Fastigheten Kasernen 8 ligger i direkt anslutning till Hagaparken i Solna. Vårdaktören Aleris är långsiktig hyresgäst.

 

 

 

 

 

 


Alecta köper Kasernen 8 av Praktikertjänst Fastigheter AB för 714 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 7.100 kvm.

 

 

 Alecta Fastigheter köper fastigheten Kasernen 8 som ligger i direkt anslutning till Hagaparken i Solna. Vårdaktören Aleris är långsiktig hyresgäst som bedriver högkvalitativ vård i fastigheten.

Den förvärvade fastigheten är cirka 7.100 kvm och det underliggande fastighetsvärdet i transaktionen uppgår till 714 Mkr. Kasernen 8 är fullt uthyrd till Aleris på ett långt hyresavtal. Här bedriver Aleris högkvalitativ vård i ett av Sveriges modernaste rehabiliteringscenter för ryggmärgsskadade-, stroke-, MS- och ortoped/kirurgpatienter.

– Vi är fantastiskt glada över att få möjligheten att förvärva den här unika fastigheten. Verksamheten som utövas på platsen har ett så viktigt syfte då människor ges möjlighet till rehabilitering i en fantastisk miljö. Förvärvet ligger i linje med vår strategi och inriktning, både vad gäller fastighetsslag och läge, säger Johanna Boltzius, transaktionschef för Alecta Fastigheter.

Säljare är Praktikertjänst Fastigheter AB och fastigheten beräknas tillträdas tidigast 1 februari 2021, den exakta tidpunkten är beroende av pågående fastighetsbildning.

Alecta Fastigheter AB, ett helägt dotterbolag till Alecta, är under uppbyggnad. Initialt kommer bolaget att äga och förvalta fastigheter till ett värde av 45 miljarder svenska kronor. Målet är att bolaget ska växa genom både förvärv och utveckling, i kombination med aktiv förvaltning och stort kund- och hållbarhetsfokus.

Andelen fastigheter i Alectas portfölj ska öka de närmaste fem åren, vilket innebär nya investeringar i svenska och utländska fastigheter på cirka 50 miljarder svenska kronor. Investeringstakten är beroende av om Alecta hittar möjligheter som möter de avkastningskrav som finns på investeringarna.