22 april 2021
fredag, 18 december 2020 16:41

Sveaviken Bostad får markanvisning i Hässelby

Skrivet av 

 

 

 


Pär Thomaeus, grundare av och vd för Sveaviken Bostad.

 

 

 

 

 

 

 

Sveaviken Bostad AB har fått en markanvisning i Hässelby och bolaget planerar för cirka 100 lägenheter. Beslutet togs i Stockholm stads exploateringsnämnd torsdagen den 17 december.

Markanvisningen sker inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby gård. Fastigheten ligger utmed Maltesholmsvägen. Priset för marken är satt till 7.200 kr/kvm ljus BTA och tänkt exploatering är 6.000 kvm BTA. Byggstart planeras till 2023.

– Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Stockholms stad med den nya detaljplanen för området. Vi är glada över att kunna tillföra en byggnation som kan bidra till att skapa en gata med stadsmässiga kvaliteter Vi är också glada över att inom en snar framtid kunna erbjuda Hässelbyborna nya klimat- och kvadratsmarta bostäder med hög standard och en tilltalande arkitektur. Vi vill rikta ett särskilt tack till Nina Gustafsson som varit avgörande för markanvisningens förvekligande. Tack även till arkitektbyrån Jägnefält Milton för ett väl utfört förslag, säger Pär Thomaeus, grundare av och vd för Sveaviken Bostad.