1 december 2021
tisdag, 10 november 2020 14:39

SKB bygger 114 bostäder i Bromma

Skrivet av 

 

 

 


I utkanten av Nockebyskogen, utmed Drottningholmsvägen och nära Nockebyhov villaområde, finns ett fält med historiska anor från Gustav III:s tid. Här bygger SKB kvarteret Skrönan bestående av sex flerbostadshus med sammanlagt 114 lägenheter i storlekar från 2 rok om 53 kvm till 6 rok om 129 kvm. Foto: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

 

 

 

 

 

 

 Nu har SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, tagit ett spadtag för 114 lägenheter i Nockeby, Bromma. År 2022 står de sex flerbostadshusen utmed Drottningholmsvägen klara för inflyttning.

– Husen byggs i fyra våningar med en femte indragen våning, vilket ger en horisontell form som förstärker känslan av stadsvilla. Husen smälter därmed fint in i området och fungerar som en länk mellan skogen och den lägre villabebyggelsen. Vi bygger också med största respekt till några orubbliga grannar. För samtidigt som vi bygger nytt, bevarar vi områdets gamla hundraåriga ekar och den ovanliga de Geer-moränen från istiden, säger SKBs vd Eva Nordström.

Nu har den första bottenplattan gjutits och mer grundläggning som sprängning och pålning ska göras. Här pågår även arbetet med att bygga en ny gata från Åkeshovsvägen och Gustav IIIs väg som ska gå parallellt med Drottningholmsvägen innanför den befintliga cykel- och gångvägen.

Spadtaget för kvarteret Skrönan genomfördes med endast ett fåtal närvarande och spelades in för att föreviga tillfället, se gärna filmen på SKBs LinkedInsida eller på Instagram.

Arkitekturen blir enkel, proportionerlig och tidlös om än med en blinkning till 1930-talets funkisarkitektur, som är vanlig i området. Husen blir putsade i en ljust sandfärgad kulör där fönster och smidesräcken kontrasterar i en varmt bronsfärgad ton.

Bakom och mellan byggnaderna bildas mindre bostadsgårdar med naturkaraktär i direkt anslutning till skogen. Gårdarna mellan husen är på grund av terrängen något upplyfta från gatunivån och ansluter naturligt mot Nockebyskogen.

SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 90.000 medlemmar. Med fler än 8.000 lägenheter i huvudstaden och fem närliggande kommuner är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Den verkställande organisationen i SKB har drygt 130 medarbetare och drivs på företagsmässiga villkor som en ekonomisk förening.