Skriv ut denna sida
tisdag, 10 november 2020 11:37

Catellabostäder om 46 Mdr blir koldioxidneutrala

Skrivet av 

 

 

 


Catella Residential IM, (CRIM) har tillsammans med Westbridge minskat koldioxid om cirka 13.500 ton i Catellas 100 bostadsfastigheter i Tyskland. På bilden syns CRIM:s bostäder i HafenCity i Hamburg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catella Residential IM ska göra sin europeiska bostadsportfölj på 4,5 miljarder euro, cirka 46 Mdr kr, koldioxidneutral via partnerskap med ESG-rådgivare Westbridge, (ESG står för Environmental, Social, and Governance.)

Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM) har uppdragit åt den tyska ESG-tjänsteleverantören Westbridge Advisory att göra Catellas europeiska bostadsportfölj om ett värde om 4,5 miljarder euro att bli koldioxidneutral genom leverans av förnybar energi. Den europeiska portföljen omfattar 207 bostadsfastigheter med totalt cirka 27.000 bostäder. Cirka 100 fastigheter, med cirka 13.000 bostäder, finns i Tyskland, medan resten är spridda över Österrike, Frankrike, Spanien, Finland, Polen, Belgien, Danmark, Nederländerna och Storbritannien.

Westbridge har redan uppnått en koldioxidminskning om cirka 13.500 ton för Catellas bostäder i Tyskland, värda cirka 2,2 miljarder euro, genom att förändra energiförsörjningen för 100 fastighetstillgångarna. Samtidigt som det tyska beståndet var koldioxidneutralt, effektiviserade Westbridge också kostnadsstrukturen för energiförbrukning och genererade en total besparing om cirka 455.000 euro. Av detta var 280.000 euro hänförliga till omvandlingen av naturgasförsörjningen och resten 175.000 euro gällde omställningen till klimatvänlig el. Omvandlingsprojekten för bostadsfastigheterna i de andra europeiska länderna befinner sig för närvarande i den operativa genomförandefasen och förväntas slutföras under första halvåret 2021.


Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM)
Catella lanserade sin första europeiska bostadsfond år 2007 med en volym på 1,3 miljarder euro och fonden har sedan dess uppnått en genomsnittlig nettoavkastning för investerare på 8,6 procent per år fram till slutet av tredje kvartalet 2020. Teamet bakom CRIM lanserade också den första särskilda Europeiska studentbostadsfonden under år 2013.Senaste från Redaktionen