4 juli 2022
torsdag, 20 augusti 2020 11:44

Einar Mattsson anvisas mark i Årstastråket

Skrivet av 

 

 

 


Årstastråkets etappindelning och områdesnamn.


 

 

 

 

 

 


Exploateringsnämnden i Stockholm anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 till Einar Mattsson. Det är Einar Mattsson Projekt AB,  som har inkommit med en ansökan om en markanvisning för att få bygga cirka 60 bostadsrättslägenheter i ett flerbostadshus inom den tredje etappen av Årstastråket inom detaljplanearbetet för kv. Allgunnen.

Markanvisningen inryms i inriktningsbeslutet för Årstastråket. Ett reviderat inriktningsbeslut för Årstastråket godkändes av Exploateringsnämnden i april 2020.

Planeringen för Årstastråket har pågått sedan år 2000. Projektet syftar till att skapa cirka 3.000 nya bostäder för 7.500 invånare i ett centralt och attraktivt läge med god tillgång till kollektivtrafik, rekreation och service.

I området finns även plats för en ny grundskola, idrottshall, förskolor samt lokaler för butiker och verksamheter.

Einar Mattsson ska efter fastighetsbildning i kv. Allgunnen förvärva marken för 18.250 kr per kvm ljus BTA för bostäder. Under de senaste tre åren har Einar Mattsson fått fyra markanvisningar om totalt 395 lägenheter.