4 juli 2022
onsdag, 19 augusti 2020 16:03

SPG säljer bostäder i Tyresö

Skrivet av 

 

 

 


Scandinavian Property Group, SPG, har i en första etapp i Tyresö sålt hälften av 74 bostadsrätter sedan säljstarten den 12 mars 2020.

 

 

 

 

 


Scandinavian Property Group, SPG, förvärvade under 2017 en byggrätt om cirka 14.000 kvm BTA i anslutning till Tyresö Centrum av Bostadsrättsföreningen Solhöjden. Sedan dess har detaljplaneprocess drivits och planen vann laga kraft i augusti 2019. Projektet omfattar i en första etapp 74 bostadsrätter och säljstarten ägde rum den 12 mars. Sedan dess har bindande förhandsavtal signerats på 50 procent av lägenheterna.

– Vi är oerhört nöjda med resultatet av försäljningen. Mot bakgrund av att vi säljstartat projektet under en period då finansmarknaderna varit extremt volatila och ändå lyckats så bra med en säljstart mitt under coronapandemin visar verkligen på attraktiviteten i vårt projekt. Tack vare en produkt som är riktad till en specifik målgrupp med en förnuftig prissättning har vi säkerställt att projektet nu går att genomföra, säger Carl Zetterqvist, vd för SPG i Sverige.

SPG har tillsammans med Vida Arkitekter arbetat fram kvadratsmarta och prisvärda lägenheter om 1-4 rok. De två översta planen består av unika etagelägenheter och köparna ges möjlighet att välja mellan tre val av köks- och badrumsinredning som ger bostaden ett genomgående koncept.  Projektet är beläget ett stenkast från Tyresö centrum och byggnation förväntas påbörjas under vintern 2020.

Scandinavian Property Group är ett fastighetsbolag som grundades 2004 och verkar på den skandinaviska marknaden.  Organisationen består av 20 anställda med kontor både i Oslo och Stockholm. SPG är en industriell aktör inom tre specifika områden, bostäder, samhällsfastigheter, samt projektutveckling av kontor och handel. SPG har sedan 2004 genomfört fastighetstransaktioner för över 60 Mdr kr.