24 juni 2021
torsdag, 09 januari 2020 12:08

SPG ska bygga i Bærum, nära Oslo

Skrivet av 

 

Bærum kommun har tillsammans med Husbanken utvecklat konceptet ”Det goda grannskapet” och det blir SPG:s första projektet inom detta koncept.

 


Scandinavian Property Group ska samarbeta med Bærum kommun och Husbanken för en utvecklingen av ”Det goda grannskapet” i Bærum, som en välmående förort, cirka 2,5 mil väster om Oslo.


Scandinavian Property Group (SPG) har tecknat ett avtal om förvärv av Vallerveien 146. Detaljplaneprocessen påbörjas nu för att tillskapa en byggrätt som möjliggör för minst 65 bostäder på fastigheten.

Bærum kommun har tillsammans med Husbanken utvecklat konceptet ”Det goda grannskapet” och det blir det första projektet inom detta koncept. Det ska utvecklas 16 omsorgsbostäder, 12 lägenheter för förstagångsköpare och tre familjelägenheter som är tillägnade förstalånstagare. När omsorgsbostäderna är färdigutvecklade kommer Bærum kommun att köpa tillbaka dessa. Resterande lägenheter i projektet kommer att säljas på den öppna marknaden.

– Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att förvärva denna fastighet. Bærum och Husbanken har utvecklat ett spännande och innovativt koncept som vi är helt säkra på att fler kommuner i Norge bör ta lärdom av, säger Knut Holte, Managing Partner SPG.

Han fortsätter:
– Vi har en gemensam vision med Bærum kommun – att utveckla bostäder som främjar gemenskap för att motverka ensamhet och inaktivitet. Det handlar om att skapa sociala sammankomster såväl utomhus som inomhus och möjliggöra en attraktiv social tillvaro för de boende”

SPG har en ambition om att utveckla moderna bostäder för olika grupper av människor och genom gemensamhetsytor främja aktiv och gemensam tillvaro – ett hållbart projekt som gynnar både samhälle och miljö.

– SPG har under längre tid upparbetat en gedigen erfarenhet och kompetens gällande vård- och omsorgsbyggnader. Detta projekt är en mycket viktig del av vår strategiska satsning inom segmentet, avslutar Knut Holte.

– Detta är ett mycket viktigt projekt för Bærum kommun, säger Liv B Hansteen, enhetschef för bostäder i Bærum kommun, och vi ser fram emot att utveckla ett innovativt koncept tillsammans med SPG som sedan kan fortsätta att användas i flera framtida utvecklingsprojekt i Bærum.

Akershus Eiendom har agerat rådgivare åt kommunen i försäljningsprocessen.

Scandinavian Property Group grundades år 2004 och är ett fastighetsbolag med fokus på den skandinaviska fastighetsmarknaden. SPG arbetar inom tre industriella vertikaler på fastighetsmarknaden – omsorg, bostad och projektutveckling. Bolaget har sedan starten genomfört transaktioner till ett värde om cirka 60 miljarder kronor.