24 juni 2021
onsdag, 08 januari 2020 13:51

Skanska bygger operationscentrum i Atlanta

Skrivet av 

 

Skanska bygger ett 10 våningar högt, centrum för klinisk kirurgi och operation om 53.000 kvm i Atlanta, USA.

 

Skanska har, som del av ett joint venture med H.J. Russell & Company, tecknat avtal med Grady Health System om att bygga ett operationscentrum i Atlanta, USA. Skanska kommer att inkludera sin andel på 75 procent av kontraktet värd 113 miljoner dollar, cirka  1,1 Mdr kr, i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

Det 10 våningar höga, cirka 53.000 kvm stora, centrumet för klinisk kirurgi och operation kommer att ge utrymme till flera patientmottagningar samt vara platsen för dess öppenvårdskirurgi. Den nya byggnaden kommer avsevärt att öka förmågan att betjäna patienter på huvudcampuset, eftersom kapaciteten vad gäller operationssalar ökar med 25 procent och den kliniska kapaciteten med 45 procent.

Bland de tekniska och miljömässiga komponenterna som ska byggas in i centrumet ingår ett system för uppsamling och lagring av regnvatten från hela området för återanvändning.

Projektet startade i december 2019. Färdigställandet är planerat till september 2022.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade cirka 9.000 anställda i sin verksamhet.