24 juni 2021
onsdag, 08 januari 2020 13:10

Bonava sparkar 60 anställda i Finland

Skrivet av 

 

Joachim Hallengren, vd  och koncernchef, Bonava.

 

Till följd av Bonavas strategiska översyn av den finska verksamheten redovisar Bonava en engångskostnad om 15 MEUR (cirka 158 Mkr) i det fjärde kvartalet. Omstruktureringen föranleder lägre produktionsvolymer framgent och därmed förväntas en övertalighet om maximalt 60 anställda. Förhandlingar med relevanta parter i Finland kommer att påbörjas i mitten av januari.

Efter en strategisk översyn av den finska verksamheten avser Bonava att genomföra ett antal omstruktureringsåtgärder för att förbättra lönsamheten. Bland annat planerar bolaget att lämna Uleåborg, en region som under en tid har haft en svag resultatutveckling. Dessutom skrivs tidigare upparbetade projektkostnader i Uleåborg ned. Bonava har för närvarande inga bostäder i produktion i regionen.

Omstruktureringen innefattar också nedskrivning av tidigare upparbetade kostnader för två fastigheter som inte är en del av bolagets kärnverksamhet samt nedskrivning av färdigställda projekt i övriga Finland.

Som en del av översynen har flera nya interna processer för starter, kostnadskontroll och projektstyrning införts.

Omstruktureringskostnaden på 15 MEUR kommer att redovisas som jämförelsestörande post i resultatet för det fjärde kvartalet 2019.