13 juli 2024
tisdag, 07 januari 2020 12:38

Slussens huvudbro fraktas nu till Stockholm

Skrivet av 

 

Slussens nya huvudbro, som tillverkats i Kina, fraktas nu och beräknas komma till Stockholm den 8 februari. Foto: Skanska

 

Slussens nya huvudbro, som tillverkats i Kina, har nu lastats på fraktfartyget som ska transportera bron till Stockholm. Resan tar cirka sju veckor och bron väntas anlända till Saltsjön runt den 8 februari 2020.

Huvudbron är en viktig komponent i nya Slussen. Arbetet med att få bron på plats är både riskfyllt och komplicerat. För att skydda allmänhet måste Stadsgårdsleden stängas av under monteringen. Däremot kommer bussarna från Nacka och Värmdö fortfarande trafikera den tillfälliga bussterminalen i Slussen.

Fraktfartyget är 227 meter långt och 43 meter brett. Vid ankomsten till Saltsjön vattenfylls fartyget tills bron som vilar på pontoner flyter fritt. Bron bogseras sedan in till kajen, medan fraktfartyget töms på vatten och åter kan flyta över vattenytan.

Under två veckor kommer bron sedan att monteras på plats. Från och med fredag den 14 februari kl. 22.00 till måndag den 2 mars kl. 05.00, är Stadsgårdsleden avstängd för all motortrafik, gående och cyklister i höjd med Slussen.

– Det kommer förstås att bli en mäktig syn när bron anländer till Saltsjön och man kommer att kunna följa hela det spännande monteringsarbetet från första parkett, säger Peter Svärd, projektchef för projekt Slussen.